Hai mươi gương mặt tiêu biểu cho thế hệ họa sĩ kế cận đã được chọn từ cuộc tuyển chọn của ngành mỹ thuật, hội họa mang tên "Art Republik: Next Gen", trong đó có 16 nghệ sĩ ở các ngành nghề sáng tạo và 4 tác giả nghiên cứu, phê bình. Họ đều từ 35 tuổi trở xuống, được xếp vào thế hệ Y và Z, những đại diện trẻ của thế kỷ này.