CÁC SỐ KHÁC
   + Số 269 (Tháng 7/2020)
   + Số 268 (Tháng 6/2020)
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 170 (Tháng 10/ 2011)
 
Thơ của NGUYỄN SỸCHỨC

 

VIẾT TRONG NGÀY GIỖ TỔ

 

            Đốt nén nhang trầm dâng lên án thờ

Thương một đời

            Xót một nghề

Đau kiếp con tằm ăn lá dâu xanh rút ruột nhả tơ vàng

Mua vui qua những tiếng khóc cuời, giọng ca nảo nuột…

            Một ngọn giáo

                        một cánh cung

                                    một chiếc roi,

                                                vài chục thước đất

Mà lạ chưa:

            Kia triều đình           

                        Đây châu quận

                                    đấy làng mạc hương thôn

                                                nọ thẳm thẳm dòng xanh

Chỉ đôi tiếng quân reo mà ngỡ chốn sa trường...

Muôn mặt đời thường thu gọn trong khuôn hình mặt nạ

Nửa khóc

            Nửa cười

Bên trắng

            Bên đen.

Khóc phận số đắng cay bao thuở giữa đời thường,

Cười những tiếng cười dài bi ai, ứa lệ…

            Tắt những ánh đèn xanh đỏ

Gác bỏ kế mưu hãm hại lẫn nhau trong mộng Bá, đồ Vương

Cởi mão hia, thôi mang nhung phục đại thần

Ta lại là ta trong vóc thường dân

            với giấc ngủ sâu và niềm yên tĩnh.

Mai ngày, lại lo việc đội mão, mang đai

            bước vào lầu rồng, gác phụng

Lại khóc, lại cười cho thế sự phù sinh.

Chữ Nghiệp Duyên, gói trọn một chữ Tình

Xin thành tâm vái tạ kiếp nhân sinh - Nghiệp Tổ!

 

                                   

 

 

 VỌNG PHU

 

                        Biển mùa này có lạnh lắm không anh,

                        Gió có thốc từng cơn như buổi ấy?

                        Đêm chia tay bao lời chưa chưa kịp nói

                        Nên xa rồi, khoảng nhớ cứ dài thêm.

 

            Trời tháng mười uớt sũng cả hoàng hôn

            Nơi cửa sông, nguồn nước chia hai nửa

            Nửa dòng xanh ầm ào về biển cả

            Nửa đục ngầu duyên nợ hóa phù sa.

 

                        Biệt ly rồi, biệt ly những mùa qua

                        Em vẫn đợi chờ anh trong ảo ảnh

                        Niềm cô quạnh gửi theo từng ngọn sóng

                        Sóng bạc đầu duyềnh bãi bến niềm đau.

 

            Trọn cuộc đời, đau đáu một niềm đau

            Lòng biển mặn xô bờ từng cơn khát

            Đêm huyền thoại vầng trăng như dát bạc

            Mặt biển xanh ai đã rắc hạt vàng?

           

                        Hạ qua rồi, biển trở lặng, trời quang

                        Thu về muộn, long lanh từng hạt nắng.

                        Nơi trùng khơi hết sương mờ phủ kín

                        Cửa cù lao sừng sững bóng vọng phu!

                                                                              N.S.C

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com