CÁC SỐ KHÁC
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 148 (Tháng 7/ 2009)
 
"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Hội nghị đầu bờ
 
Hiện nay từ các Bộ - Ngành Trung ương đến các địa phương tận cấp xã, phường, các doanh nghiệp (thường là quốc doanh) định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng tùy theo tính chất công việc mà tổ chức Hội nghị giao ban. Ở các hội nghị đó bài ca muôn thuở là cấp trên nghe cấp dưới báo cáo kết quả công việc đã làm, những vướng mắc cần tháo gỡ, những kiến nghị cần cấp trên hỗ trợ. Cấp trên nghe xong, cho ý kiến, kết luận. Hội nghị kết thúc. Những vấn đề bức xúc chỉ quan trọng khi phát biểu trong hội nghị - Ra khỏi hội nghị hầu hết coi như xong, may ra chỉ còn nằm trong sổ tay, và rồi "đến hẹn lại lên". Lại nghe báo cáo, lại kiến nghị, lại cho ý kiến và kết thúc. Công bằng mà nói những hội nghị "bàn trà", Levie (những thức uống thông thường, được dùng trong hội nghị) ít nhiều có tác dụng nhưng rất hạn chế vì chỉ nghe mà không thấy, không sát việc sát người, mà thực tiễn hoạt động xã hội, sản xuất, xây dựng thì muôn hình vạn trạng.
 
Sinh thời Bác Hồ khi còn khỏe, mỗi lần đi thực tế sản xuất nông nghiệp Bác thường bất ngờ không báo trước, đến nơi trực tiếp xắn quần lội ruộng, đạp guồng tát nước cùng với bà con nông dân vừa làm vừa trao đổi về nước, phân, cần, giống, xem từng gié lúa, quả bắp. Bác gợi ý loại giống nào tốt sây bông, mẩy hạt, quả to nên phát triển, loại nào năng suất thấp, kháng sâu, kháng rầy kém thì góp ý với bà con loại bỏ. Ăn với bà con nông dân 1 quả chuối, uống với bà con 1 bát nước chè xanh nóng sôi hôi hổi, không cần phòng họp, sa lông, không cần đông người, xong việc Bác cháu vui vẻ ra về, những lời căn dặn như tâm sự của Bác, bà con nông dân ghi lòng tạc dạ. Bác gọi những chuyến công tác làm việc với lãnh đạo địa phương và bà con nông dân ngay trên bờ ruộng là "Hội nghị đầu bờ".
 
Khi đến những công trường xây dựng, Bác trèo lên dàn giáo thăm hỏi công nhân về tiến độ công trình, cung cấp vật tư, đời sống. Bác đến xí nghiệp vào tận phân xưởng tìm hỏi công việc khó khăn của từng người thợ, vào bếp ăn, đến tận nhà vệ sinh kiểm tra công tác vệ sinh, phòng bệnh nên khi nghe lãnh đạo xí nghiệp báo cáo tình hình Bác biết rõ từng chi tiết, chỗ nào nói đúng, chỗ nào nói sai không thể qua mặt Bác được.
 
Gần đây qua phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhiều đơn vị đã học tập và làm theo tấm gương của Bác, đặc biệt là trong quân đội. Trung tuần tháng 6/2009 vừa qua, Bộ Quốc phòng chủ trì cùng với các Bộ giao thông vận tải, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Tài chính đi kiểm tra tuyến đường Đông Trường Sơn, được chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Tuyến đường huyền thoại mà khúc quân hành còn vang vọng mãi trong lòng chúng ta "Đông Trường Sơn - nối Tây Trường Sơn" trong kháng chiến chống Mỹ nay là đường Hồ Chí Minh. Đoàn đã đến tận các cung đường đang thi công. Các chuyên gia trong đoàn đã kiểm tra chất lượng từng mẻ bê tông, từng tấm cốp pha, từng mét cống thoát nước lắp đặt tại hiện trường, trao đổi trực tiếp với chủ dự án, tư vấn thiết kế, giám sát về những việc làm tốt, những việc làm sai qui trình, qui phạm kỹ thuật, thậm chí buộc tháo dỡ làm lại những hạng mục không đạt yêu cầu, thiết kế... Những cuộc "Hội nghị đầu bờ" ngay tại công trường như thế vừa có hiệu quả vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí họp hành. Đặc biệt, là phát hiện, sửa chữa ngay những việc sai sót mà nếu chậm trễ, không những gây hậu quả lâu dài cho chất lượng công trình còn lãng phí vật tư, nhân lực, tiền của. Các chủ dự án, nhà thầu, tổ chức giám sát rút ra được bài học kịp thời bổ ích, người thợ được các chuyên gia "sát hạch" ngay tại công trường về công việc cụ thể, hằng ngày một cách khách quan, tiếp thu được những kiến thức công nghệ mới nhất, ngăn chặn từ gốc hành vi rút ruột công trình dẫn đến nhiều công trình mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, tác hại của nó không chỉ làm giảm tuổi thọ công trình mà nghiêm trọng hơn còn làm hư hỏng một bộ phận cán bộ, mất lòng tin của dân. Đau lòng hơn với câu ca "A - B là chùm khế ngọt...".
 
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc suốt đời. Trong đó, đặc biệt chú ý vận dụng "Làm theo" trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Thiết tưởng, hình thức Hội nghị đầu bờ làm theo gương của Bác là một việc làm thiết thực nhất, hiệu quả cao nhất, giảm dần và giảm mạnh những cuộc giao ban, hội nghị hình thức xem ra hiệu quả chẳng là bao!.
 
NGUYỄN THÀNH LONG
 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com