CÁC SỐ KHÁC
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 148 (Tháng 7/ 2009)
 
Hãy giữ lấy núi Phước Tường!

Hồi còn nhỏ đọc truyện Tàu, tôi thích nhất câu chuyện Ngu Công dời núi trong sách Cổ học tinh hoa. Chuyện kể rằng phía nam châu Ký bên Trung Quốc có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc rộng bảy trăm dặm, cao muôn thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại khó, một ông lão chín mươi tuổi ở gần đó là Ngu Công đem con cháu cùng cả tộc họ ra phá núi - kẻ đục đá, người đào đất, kẻ đầu đội, người vai mang, hết ngày này sang tháng khác, và cuối cùng nhờ sự bền lòng của Ngu Công nên về sau vùng nam châu Ký không còn núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện. Có lẽ từ câu chuyện Ngu Công dời núi mà cụ Hồ đã khái quát thành bài học chính trị để giáo dục thanh niên: “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”.

Tuy nhiên càng lớn lên tôi càng thấy câu chuyện Ngu Công dời núi và cả lời dạy của cụ Hồ chứa đựng ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là ý nghĩa hiện thực. Thì ra núi ở đây không chỉ là và chủ yếu cũng không phải là núi thật. Bởi có khi núi ấy lại là tiếng vó ngựa quân Mông - Nguyên đang vượt biên giới phía Bắc tràn qua bờ cõi Đại Việt vào nửa sau thế kỷ 13, là tiếng đại bác trên pháo hạm quân đội tư sản Tây phương đang nổ rền ở cửa biển Đà Nẵng ngày mồng 1 tháng 9 năm 1858, là tiếng còi tàu đang vang lên ở bãi biển Phú Lộc ngày mồng 8 tháng 3 năm 1965 cùng với sự đổ bộ của Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn 9 thuỷ quân lục chiến Mỹ mở đầu quá trình can thiệp trực tiếp bằng quân sự của quân viễn chinh Hoa Kỳ trên chiến trường miền Nam Việt Nam...

Như vậy núi ở đây chủ yếu là hiện thân của bao nhiêu trở lực trong cuộc đời trần thế - những trở lực nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua, hay nói cho đúng hơn, chủ yếu là hiện thân của tư tưởng sợ núi cao - tức ngại khó hoặc thiếu kiên nhẫn để vượt khó. Như vậy noi gương Ngu Công và làm theo lời dạy của cụ Hồ không chỉ là và chủ yếu cũng không phải là ra sức đào núi thật, mà là phải rèn luyện tinh thần sẵn sàng đối mặt đương đầu và biết bền lòng vượt qua gian khó. Ra sức đào núi thật cũng cần mấy phẩm chất này, bởi không thế thì không thể nào làm xong hầm đường bộ Hải Vân và các công trình phục vụ dân sinh tương tự, nhưng nếu chỉ thấy ý nghĩa hiện thực mà không thấy ý nghĩa tượng trưng của câu chuyện Ngu Công dời núi thì khoảng cách giữa những quả núi thật đang được đào cật lực - không phải chỉ bằng phương tiện thủ công mà còn bằng phương tiện hiện đại - với hố sâu của sự suy thoái môi trường sinh thái sẽ trở nên rất… rất gần.

Đang hướng đến mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường”, người Đà Nẵng vô cùng nhạy cảm với mọi nguy cơ dẫn đến suy thoái môi trường sinh thái. Chính vì thế mà làng nghề đá Non Nước chủ yếu đang chế tác sản phẩm từ đá núi Nhồi nhập ngoài Thanh Hoá về chứ không còn sử dụng nguyên liệu tại chỗ như nhiều năm trước đây. Hãy thử tưởng tượng nếu không có chủ trương đúng đắn và kịp thời của chính quyền thành phố cấm không được khai thác nguyên liệu tại chỗ để làm nghề đá mỹ nghệ thì chắc Ngũ Hành Sơn của chúng ta giờ đây chỉ còn là… Tứ Hành Sơn, và không chừng tương lai không xa sẽ chỉ là… Tam Hành Sơn - nghĩa là sẽ phải thiết kế lại mẫu logo của Đà Nẵng. Và tới lúc ấy chắc là không người Đà Nẵng nào còn lòng dạ để cất lên câu hát ngợi ca vẻ đẹp thiên phú của quê mình: “… Núi trong lòng thành phố - Phố trong lòng biển khơi…”.

Thường khi nghĩ tới hình ảnh “núi trong lòng thành phố”, không ít người Đà Nẵng chỉ nghĩ đến bán đảo Sơn Trà và sáu ngọn Ngũ Hành Sơn. Thực ra đó là thành phố trong tầm nhìn của những thập niên trước, của thế kỷ trước. Cần thấy rằng với không gian đô thị được mở rộng như hiện nay, hình ảnh “núi trong lòng thành phố” ở Đà Nẵng còn bao gồm cả núi Phước Tường thuộc quận nội thành Cẩm Lệ. Vị trí địa - chính trị của núi Phước Tường có lẽ không phải bàn nhiều, bởi không phải ngẫu nhiên mà từ ngày mồng 8 tháng 2 năm 1965, một tiểu đoàn tên lửa của thuỷ quân lục chiến Mỹ đã có mặt trên đỉnh Phước Tường. Ở đây xin nhấn mạnh đến yếu tố thẩm mỹ của núi Phước Tường trong đời sống tinh thần người Đà Nẵng. Phước Tường đẹp và độc đáo bởi núi mà ở giữa lòng thành phố. Chỉ có điều cái đẹp và độc đáo ấy đang dần mất đi do tình trạng khai thác đá hết sức hung hăng như hiện nay, với hàng chục cơ sở khai thác đá hoạt động liên tục, với hàng trăm xe tải, xe xúc khoan ủi cùng hàng tấn bộc phá ghim vào lòng núi mỗi ngày… Vì mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường” và vì cái đẹp và độc đáo của ngọn núi án ngữ phía tây nam Đà Nẵng, xin hãy giữ lấy núi Phước Tường!
 

BÙI VĂN TIẾNG

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com