HỘI CHUYÊN NGÀNH - Văn nghệ dân gian

 
TẶNG THƯỞNG NĂM 2008
 
1/VĂN HÓA DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN - Sưu tầm -Nghiên cứu của Trn Hng Loại A

2/HUÊ TÌNH CA PHƯỚC THUẬN XÃ - Sưu tầm - Nghiên cứu của Cm L (Võ Văn Hoè) - Loại B

3/NÉT ĐẸP VĂN HÓA CHĂM - Phim của Trnh Tun Khanh - Loại B

4/CẢM NHẬN VĂN HỌC DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG - Nghiên cứu của Nguyn Phước Tương - Loại B

5/TRONG VƯỜN VĂN HỌC DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG - Nghiên cứu của Phan Th M Khanh (Phan Thị Miều) - Loại C
 
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2009

1/VĂN HÓA DÂN GIAN HÒA VANG - Biên khảo của Võ Văn Hòe - Loại A

2/ĐƯỜNG VỀ TIÊN PHƯỚC HÔM NAY - Biên khảo của Võ Khoa Châu - Loại B
 
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

 1/ĐỊA CHỈ VĂN HÓA DÂN GIAN LÀNG PHONG LỆ - Sưu tầm và biên khảo của Võ Văn Hòe - Loại A

2/TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG CA DAO - DÂN CA QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG - Nghiên cứu của Đinh Thị Hựu - Loại A

3/SẮC MÙA XỨ QUẢNG - Sưu tầm và biên khảo của Phạm Hữu Đăng Đạt - Loại B

4/HÁT BẢ TRẠO-HÒ ĐƯA LINH - Sưu tầm và biên khảo của Trương Đình Quang, Trương Duy Hy - Loại B

5/LỄ HỘI VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN XỨ QUẢNG- Sưu tầm và biên khảo của Duy Anh- Loại BTẶNG THƯỞNG NĂM 2011
 
1/ ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – Sưu tầm biên soạn của Võ Văn Hòe – Loại A

2/ VÈ ĐẤU TRANH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – Biên khảo của Đinh Thị Hựu – Loại B

3/HÁT SẮC BÙA – Sưu tầm biên soạn của Trần Hồng – Loại B

4/NGƯỜI QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG CƯỜI – Biên khảo của Ngô Văn Ban – Loại C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ NHÀ NÔNG TIÊN PHƯỚC QUA CÂU HÁT DÂN GIAN – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu

 2/ NÔNG CỤ DÙNG TRONG NGHỀ NÔNG CỔ TRUYỀN Ở VÙNG ĐẤT NAM TRUNG BỘ – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương

 3/ HÒ ĐƯA LINH – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Trần Hồng

 4/ CÂU ĐỐI DÂN GIAN VÀ CÂU ĐỐI HÁN - NÔM – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thế Tập

 5/ NGƯỜI VE NƠI ĐẠI NGÀN - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Trịnh Tuấn Khanh, Đỗ Văn Vinh


TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

 

 * VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT CHĂM – NHÌN TRONG MỐI QUAN HỆ – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn – Giải A

 * TÌM HIỂU MIẾU THỜ ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Trang – Giải B

 * TÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI HÌNH VÈ: VÈ CÁC LÁI – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban – Giải B

 * VĂN HÓA ĐÀ NẴNG TỪ NHỮNG MẢNH GHÉP – Sưu tầm biên soạn của Chi hội Văn nghệ dân gian Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Nguyễn Hoàng Nhân chủ biên – Giải B

 * VĂN HÓA ẨM THỰC ĐẤT QUẢNG - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu – Giải khuyến khích

* HÒ KHOAN XỨ QUẢNG - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu – Giải khuyến khích

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

 

 CA DAO, DÂN CA KHÁNG CHIẾN – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Hoàng Hương Việt – Giải A

 * ĐÌNH LÀNG HÒA PHÚ, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Nhân chủ biên Giải A

 * QUẢNG NAM, NHỮNG ĐỊA DANH GHI DẤU QUA CA DAO– Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban – Giải B

 * MỘ CỔ Ở ĐÀ NÃNG – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thị Huyền Trâm– Giải C

 * SÔNG NƯỚC, CHÀO HỎI, CÂY ĐÀN NHỊ TRONG CÂU HÁT HUÊ TÌNH - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu – Giải khuyến khích
 

 TẶNG THƯỞNG NĂM 2015
 

 *  VĂN HÓA DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG DƯỚI GÓC NHÌN ĐƯƠNG ĐẠI - Sưu tầm - nghiên cứu của nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Giải A

 *  VÈ XỨ QUẢNG VÀ CHÚ GIẢI -
Sưu tầm  - chú giải của nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe -  Giải A


TẶNG THƯỞNG NĂM 2016


1/ HÁT HÒ KHOAN TẠI ĐÀ NẴNG - NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Văn Thu Bích - Giải B

2/ ĐẤT VÀ NGƯỜI QUÊ HƯƠNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thị Miều - Giải B

3/ NÓI LÁI XỨ QUẢNG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN QUÊ TÔI - sưu tầm của nhà nghiên cứu Phan Thế Tập - Giải C


TẶNG THƯỞNG NĂM 2017


1/ TRUYỆN THỦ THIỆM - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu - Giải B

2/ CHUYỆN VĂN HÓA DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thị Mỹ Khanh - Giải C

3/ ẨM THỰC MIỀN BIỂN XỨ QUẢNG - sưu tầm của nhà nghiên cứu Trần Hồng - Giải C

4/ Ông Nguyễn Hoàng Thân: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

5/ Ông Trịnh Tuấn Khanh: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

6/ Ông Nguyễn Thuận: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

7/ Ông Trần Hồng: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2018

1/ CÂU ĐỐ XỨ QUẢNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu - Giải A

2/ BÀI BẢN - LÝ TRONG SÂN KHẤU DÂN TỘC- Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Trần Hồng - Giải B

3/ ÂM NHẠC DÂN GIAN MIỀN BIỂN ĐÀ NẴNG - sưu tầm của nhà nghiên cứu Văn Thu Bích - Giải B

4/ TIÊN PHƯỚC QUA CÂU HÁT DÂN GIAN - Sưu tầm của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu - Giải C


TẶNG THƯỞNG NĂM 2019

1/ 119 trò chơi đồng dao Việt Nam - Sưu tầm và biên soạn của Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh - Giải A

2/ Nhạc sĩ Trần Hồng: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

3/ NNC Hoàng Hương Việt: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

4/ NNC Võ Văn Hòe: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

5/ NNC Đỗ Thanh Tân: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

6/ NNC Huỳnh Viết Tư: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

7/ NNC Đinh Thị Hựu: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

8/ NNC Đinh Thị Trang: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

9/ NNC Nguyễn Thuận: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

10/ NNC Hoàng Hà Giang: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

11/ NNC Văn Thu Bích: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

THÔNG TIN KHÁC
GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ
DANH SÁCH HỘI VIÊN
 
Thứ hai, ngày 13/07/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020