HỘI CHUYÊN NGÀNH - Mỹ thuật

 
 TẶNG THƯỞNG NĂM 2008
 
1/NẮNG CHIỀU - Tranh sơn dầu của Hà Dư Anh - Loại A
 
2/TIN BẢO KHẨN CẤP- Tranh sơn dầu của Thân Trọng Dũng- Loại A
 
 

 TẶNG THƯỞNG NĂM 2009
 
1/NGƯỜI MẸ CẦM SÚNG - Tượng đất nung của Huy Hạnh - Loại B
2/NỖI LO VẪN CÒN - Tranh sơn dầu của Thân Trọng Dũng - Loại B
3/CÁI BÓNG - Điêu khắc đá của Trần Hữu Hóa - Loại C
4/MAI MỘT HỒN CƠ TU - Tranh sơn dầu của Trần Nhơn - Loại C
5/GIA ĐÌNH - Tượng gỗ của Nguyễn Quang - Giải tặng thưởng
6/SỰ TÍCH TRẦU CAU - Điêu khắc đá của Lê Công Dũng - Giải tặng thưởng
 

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

1/SÁNG MÃI NGÀN NĂM - Acrylic của Thân Trọng Dũng - Loại B
 
2/XUỐNG PHỐ - Tượng gỗ của Nguyễn Quang- Loại C
 
3/CHIỀU VỀ TRÊN SÔNG - Tranh sơn dầu của Hà Dư Anh - Giải tặng thưởng
 


TẶNG THƯỞNG NĂM 2011

1/HỒN ĐẤT NƯỚC - Composite của Phạm Hồng - Loại A

2/SINH TỒN - Đá tổng hợp của Lê Công Dũng - Loại B

3/ VỐN CỔ – Khắc gỗ của Trần Thị Cúc- Loại B

4/ TÂM TRẠNG – Đá của Trần Hữu Hóa- Loại B

5/Họa sĩ Nguyễn Vĩnh Thuận - Có nhiều đóng góp trong hoạt động mỹ thuật Đà Nẵng-Loại khuyến khích.

6/ Họa sĩ Quang Huy - Có nhiều đóng góp trong hoạt động mỹ thuật Đà Nẵng - Loại khuyến khích.

 


TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ BIỂN ĐẢO – Phù điêu đá của họa sĩ  Lê Công Dũng – Giải A

2/ ĐÔI CÁNH– Tượng đá của họa sĩ Trần Hữu Hóa – Giải B

 3/ CHỢ NỔI – Khắc gỗ của họa sĩ  Trần Thị Cúc – Giải B

  4/ SAU MÙA MƯA – Sơn dầu của họa sĩ  Nguyễn Trung Kỳ - Giải C

  5/ Họa sĩ  Trần Như Ái - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

  6/ Họa sĩ Nguyễn Thị Phi - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

  7/ Họa sĩ Phó Đức Vượng - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

 

1/ TUỐT LÚA - Tranh sơn dầu của họa sĩ  Vũ Dương

2/ NÉT XƯA– Tranh tổng hợp  của họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư

3/ SÓNG LÀNH – Tranh sơn mài của họa sĩ  Đặng Công Tuấn

4/ KHOẢNG CÁCH – Tranh đồ họa của họa sĩ  Nguyễn Văn Cường

5/ HỒN VIỆT – Acrylic của họa sĩ Thân Trọng Dũng

6/ BAY LÊN HOÀNG SA ƠI - Tranh đồ họa của họa sĩ  Trần Nhơn

7/ TRỐNG ĐỒNG – Tượng đá granit của điêu khắc gia Lê Công Dũng

8/ TÌNH BIỂN – Tượng gỗ của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Bình

9/ Họa sĩ  Phạm Hồng - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

10/ Điêu khắc gia Nguyễn Quang - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 11/ Tập thể Hội đồng nghệ thuật Hội - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

 

1/ Tác phẩm  HUYỀN THOẠI MẸ - Tranh khắc gỗ của Trần Hữu Cần Giải A

2/ Tác phẩm THIẾU NỮ BA NA - Tượng đá granit của điêu khắc gia Lê Công DũngGiải B

3/ Tác phẩm HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH - Tranh khắc mêka của họa sĩ Huỳnh Thị Thắng - Giải B

4/ Tác phẩm GIÁP NGỌ - Tranh sơn dầu của họa sĩ  Trần Huy Tuân - Giải C

5/ Tác phẩm TUỔI THƠ TÔI ĐẾN TRƯỜNG - Tranh sơn mài  của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh - Giải C

6/ Tác phẩm LỄ HỘI KATÊ - Tranh sơn dầu của họa sĩ  Đặng Công Tuấn - Giải C

7/ Tác phẩm VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI - Tranh khắc gỗ của họa sĩ  Phan Thanh Hải - Giải C

8/Tác phẩm CUNG ĐÀN - Tượng đá granit của điêu khắc gia Phan Tiến Dũng - Giải C


* Giải phong trào:

 1/ Họa sĩ Nguyễn Thị Phi - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 2/ Họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha  - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng


TẶNG THƯỞNG NĂM 2015

  

1/  Tác phẩm Nghiệp - Tranh sáp dầu của họa sĩ Đoàn Phi Hổ Giải A

2/ Tác phẩm Dậy sóng – Điêu khắc đá của điêu khắc gia Trần Hữu Hóa - Giải B

3Tác phẩm Hợp long cầu Trần Thị Lý - Tranh sơn dầu của Võ Thanh Tịnh - Giải B

4/ Tác phẩm Giấc mơ của cha - Tranh sắp đặt của họa sĩ  Phan Thanh Hải - Giải C

5/ Tác phẩm Hạnh phúc của mẹ - Tranh khắc gỗ  của họa sĩ Trần Hữu Cấn - Giải C

6/ Tác phẩm Vĩnh cữu - Tranh sơn dầu của họa sĩ  Nguyễn Thị Dư Dư

 * Giải phong trào:

* Tác phẩm Chân dung nhà văn - Tranh sơn dầu của họa sĩ Phan Hoàng

Tác phẩm  Ngoại ô Hà Nội - Tranh sơn dầu của họa sĩ Trần Thị Mỹ NhungTẶNG THƯỞNG NĂM 20161. Tác phẩm Ký ức đồng quê  phù điêu gỗ của họa sĩ Nguyễn Quang - Giải Nhất

2. Tác phẩm Niềm tin tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Thị Phượng - Giải Nhì

3. Tác phẩm Ký ức tuổi thơ tranh khắc gỗ của họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha - Giải Nhì

4. Tác phẩm Giấc mơ cổ tích tranh khắc gỗ của họa sĩ Phan Thanh Hải - Giải Ba

5. Tác phẩm Hạc giấy tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Văn Yên - Giải Ba

6. Tác phẩm Chút nắng mùa đông tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Đợi - Giải Ba

7. Tác phẩm Biển chết tranh composite của họa sĩ Lê Công Dũng - Giải Ba

8. Tác phẩm Điểm nhìn tranh sáp màu của Đoàn Phi Hổ - Giải Khuyến khích

9. Tác phẩm Ngày mới tranh sơn dầu của Bảo Tân - Giải Khuyến khích

10. Tác phẩm Đôi bạn tranh bút sơn của Trần Hữu Cân - Giải Khuyến khích

11. Tác phẩm Tình gốm tranh gốm của Phan Tiến Dũng - Giải Khuyến khíchTẶNG THƯỞNG NĂM 2017


1. Tác phẩm Góc phố 1, 2, 3 tranh khắc gỗ của họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha - Giải Nhất

2. Tác phẩm Câu chuyện họa sĩ tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Văn Yên - Giải Nhì

3. Tác phẩm Rừng đước tranh acrylic của họa sĩ Phan Tuy An - Giải Ba

4. Tác phẩm Tiểu vũ trụ tranh giấy dó của họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư - Giải Ba

5. Tác phẩm Hoa của biển gốm nung của họa sĩ Nguyễn Văn Huy - Giải Ba

6. Tác phẩm Niềm tin tranh khắc gỗ của họa sĩ Đỗ Thanh - Giải Ba

7. Tác phẩm Biến đổi gen tranh thủ ấn họa của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh - Giải Khuyến khích

8. Họa sĩ Trần Văn Tâm  có tác phẩm tốt tham gia triển lãm mỹ thuật năm 2017 - Giấy khen
TẶNG THƯỞNG NĂM 2018


1. Tác phẩm Giấc mơ biển tranh sơn dầu của họa sĩ Đặng Thị Phượng - Giải Nhất

2. Tác phẩm Đối bóng tranhthủ ấn họa của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh - Giải Nhì

3. Tác phẩm Hạnh phúc tranh Acrylic của họa sĩ Nguyễn Văn Yên - Giải Nhì

4. Tác phẩm Miền đất nhớ tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy - Giải Ba

5. Tác phẩm Kỷ niệm mùa hồng tranh sơn dầu của họa sĩ Vũ Dương - Giải Ba

6. Tác phẩm Ước mơ của bé tranh sơn dầu của họa sĩ Bảo Tân - Giải Ba

7. Tác phẩm Thời gian tranh sơn dầu của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Miền di sản tranh tổng hợp của họa sĩ Nguyễn Tấn Kiệt - Giải Khuyến khích

9. Họa sĩ Đặng Công Tuấn  có thành tích đóng góp cho hoạt động phong trào mỹ thuật năm 2018 - Giấy khen


TẶNG THƯỞNG NĂM 2019


1. Tác phẩm Tây Giang vào hạ khắc gỗ của họa sĩ Đoàn Hữu Thanh - Giải Nhất

2. Tác phẩm Vé về tuổi thơ khắc gỗ của họa sĩ Trần Hữu Cân - Giải Nhì

3. 
Tác phẩm Viên đá thô tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy - Giải Nhì

4.  Tác phẩm Vết tích tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Thị PhượngGiải Ba

5. Tác phẩm Mẻ khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt - Giải Ba

6. Tác phẩm Cổ tích tranh in kẽm của họa sĩ Bảo Tân - Giải Ba

7. Tác phẩm Cõi uyên tranh Acrylic của họa sĩ Trần Văn Tâm - Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Giấc ngủ tranh Acrylic của họa sĩ Phan Tuy An - Giải Khuyến khích

THÔNG TIN KHÁC
GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ
DANH SÁCH HỘI VIÊN
 
Thứ hai, ngày 13/07/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020