Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngày 2-9 lịch sử và Di chúc bất tử

Một bước ngoặt của lịch sử Việt Nam diễn ra vào ngày 2-9-1945. Tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người khẳng định một chân lý lớn của thời đại ngày nay: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Đó cũng chính là lời kêu gọi, cổ vũ các dân tộc trên thế giới còn đang dưới ách nô lệ của đế quốc vùng lên giành Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ý chí bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vũng quyền tự do, độc lập ấy”.

Trong gần 1/4 thế kỷ, ở cương vị Chủ tịch nước từ ngày 2/9 lịch sử đầu tiên cho đến ngày 2-9 cuối cùng trong cuộc đời mình, những hoạt động của Hồ Chí Minh đều thể hiện tập trung nhất tư tưởng, tâm hồn, trí tuệ, đạo đức, phong cách của một lãnh tụ lý tưởng của nhân dân, một nhà văn hóa Việt Nam kiệt xuất. Bên cạnh các hoạt động đối nội đối ngoại quan trọng, Người luôn bận tâm đến những công việc như Tổng kết thực tiễn cách mạng, hoạch định đường lối, chính sách cho tương lai đất nước, quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân, khen thưởng, biểu dương những người có công lao với cách mạng, thăm hỏi, động viên những người yếu thế trong xã hội. Người không quên nhắc nhở Đảng, Chính phủ cũng như mỗi cán bộ, đảng viên phải hết sức chăm nom đến đời sống nhân dân, chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm.

Có năm trong dịp 2-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp nghe Hội đồng Chính phủ hoặc Bộ Chính trị báo cáo công tác của Đảng, Nhà nước của nhân dân trong thời gian đã qua và vạch phương hướng công tác trong thời gian tới. Trong những dịp kỷ niệm này, Người thường ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Nói rõ cho mọi người biết tình hình cách mạng trong nước và trên thế giới; chỉ ra nhiệm vụ của mỗi giới, mỗi ngành, mỗi địa phương. Đặc biệt, trong các năm chẵn như 10 năm, 15 năm, 20 năm kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những bài nói, bài viết ở tầm tổng kết, nêu lên những vấn đề lớn, hoặc những vấn đề có tính quy luật của Cách mạng Việt Nam. Đến nay, những tác phẩm đó vẫn có giá trị cao cho việc tổng kết thực tiễn, làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

 

Sáng 2-9-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và đọc Lời kêu gọi trong buổi lễ mừng Quốc khánh 2-9-1955 và cùng ngày bài viết của Người: Quốc khánh lần thứ mười của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đăng trên Tuần báo Vì một nền hòa bình lâu dài, Vì một nền dân chủ nhân dân, số 356 bằng tiếng Pháp. Trong hai bài này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ta từ khi thực dân Pháp xâm lược cho đến năm 1955; phân tích tình hình thế giới và trong nước, nêu rõ phương hướng nhiệm vụ cách mạng trên cả hai miền Nam - Bắc và khẳng định: “Nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất”.

6 giờ sáng 2-9-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ mít-tinh và diễu hành kỷ niệm lần thứ 15 ngày lập quốc. Trong dịp này, Người cho đăng bài “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tròn 15 tuổi” trên Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Và, ngày 5-9-1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Chủ tịch Đoàn, đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam. Trong đó, xác định, phân tích rõ hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, ngày 1-9-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc tại Nghĩa trang Mai Dịch. Ngày 2-9, Người gửi Thư cho Thanh niên biểu dương thanh niên cả nước đã hăng hái tham gia và có đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam; định hướng chí khí cách mạng cho thanh niên: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Ngày 3-9-1965, Người đăng trên Tạp chí Thời mới bản tiếng Nga bài viết: Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tổng kết thực tiễn 20 năm cách mạng; vạch ra những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 24 ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, từ ngày 28-8-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu có dấu hiệu rối loạn nhịp tim và rối loạn phần truyền nhĩ thất. Tình hình sức khỏe của Người có nhiều diễn biến phức tạp. Song, Người vẫn nghe các đồng chí trong Bộ Chính trị báo cáo về tình hình chiến sự trên cả hai miền Nam - Bắc, và chú ý đến miền Nam. Chiều 29-8, lúc tỉnh dậy nhìn thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người lại hỏi về tình hình chiến sự ở miền Nam. Chiều 30-8, khi tỉnh dậy, Người lại hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh và căn dặn: các chú nhớ phải bắn pháo hoa mừng chiến thắng để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân. Song, với buổi lễ mừng Quốc khánh ngày 31-8 năm ấy, Người không dự được vì ốm đã nặng. Tuy vậy, ngày 1-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gửi vòng hoa tới viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội; gửi lẵng hoa tặng: Đội cảnh sát khu vực 4, khu phố Ba Đình; Đội bảo đảm giao thông đường bộ I.

Có một sự trùng hợp linh thiêng. Rằng Người đã trở về với thế giới người hiền chính vào ngày Người đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam mới của chúng ta. Và Người để lại cho đồng bào, đồng chí cùng non sông đất nước Bản Di chúc bất hủ. Di chúc Hồ Chí Minh - Bản cương lĩnh xây dựng đất nước sau ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi. Muôn vàn tình thân yêu của Người trong Di chúc kết tinh tư tưởng, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức và tình cảm của một thiên tài anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa suốt đời vì dân, vì nước.

Trước hết, trong Di chúc Người nói về Đảng. Vì Đảng là nhân tố đầu tiên quyết định thành bại của Cách mạng Việt Nam. Thắng lợi trước hết bởi có Đảng, thì khi cách mạng gặp khó khăn, trước hết cũng phải khắc phục từ Đảng. Cần phải chỉnh đốn, Đảng mới mạnh, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng - khi thành công, hoặc khi gặp khó khăn. Vì những khi ấy thường xuất hiện những chao đảo, lệch lạc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ thắng lợi. Đề phòng bệnh kiêu ngạo cộng sản và chủ quan, duy ý chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn 5 điều mà một Đảng cầm quyền cần chú ý thường xuyên củng cố, chỉnh đốn và xây dựng: Các đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình; trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi; thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; đảng viên của một Đảng cầm quyền thì phải thực sự: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Đảng cũng như mỗi đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa phải là người đầy tớ trung thành, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Tiếp theo vấn đề Đảng, bao trùm Di chúc là mối quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các tầng lớp nhân dân và về mối quan hệ Đảng với dân bởi suốt đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vì nhân dân. Người thường nhắc Đảng ta và các thế hệ cán bộ đảng viên phải ghi nhớ một chân lý: Sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nhân dân, chứ không phải của một hai cá nhân anh hùng nào. Sở dĩ, Đảng có lãnh đạo cách mạng thắng lợi cũng là do đã tập hợp đoàn kết được toàn dân phụng sự Tổ quốc. Và Người cảnh báo: Việc xa dân và mất lòng dân là một nguy cơ với Đảng cầm quyền. Người xưa nói: Được lòng dân là được thiên hạ, mất lòng dân là mất tất cả. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một đường lối chính trị sáng suốt là một đường lối đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Một đường lối được lòng dân, được nhân dân ủng hộ và thực hiện tốt. 

Trong những lúc thắng lợi hay khó khăn, Đảng, Nhà nước đều phải phòng, chống nguy cơ quan liêu, tham ô, lãng phí, xa dân và mất lòng dân. Có những thắng lợi vĩ đại của cách mạng từ trước tới nay là bởi nhân dân ta rất anh hùng, rất trung thành với Đảng. Cho nên mãi mãi Đảng phải có trách nhiệm, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Có như vậy mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân mới được củng cố. Và, chính mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân là điều kiện quan trọng để Đảng ta mạnh và giữ vững chính quyền, đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi cuối cùng.

Theo PGS.TS NGUYỄN THẾ THẮNG - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (CATP) 
(plo.vn)CÁC TIN KHÁC
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ sĩ sân khấu Tuồng (31-07-2020)
Bác Hồ trong trái tim các nhà báo quốc tế (23-06-2020)
Phim truyện điện ảnh về đề tài Bác Hồ - dấu ấn và thành tựu (15-06-2020)
Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay (15-06-2020)
Từ trong ký ức của một nghệ sĩ được sống gần Bác (28-05-2020)
Bác Hồ và mùa Xuân 60 năm trước (27-03-2020)
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Ý nghĩa định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (27-12-2019)
Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân (09-12-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng (25-11-2019)
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức” (18-11-2019)
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (28-10-2019)
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực (14-10-2019)
Giá trị soi đường của tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07-10-2019)
Phát triển văn hóa theo Di chúc của Bác Hồ (23-09-2019)
Tấm lòng Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng (09-09-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (07-08-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31-07-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (15-07-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (02-07-2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam (18-06-2019)
Thứ hai, ngày 10/08/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020