Đại hội Hội Mỹ thuật lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

Chuẩn bị tiến tới Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019, được sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Mỹ thuật đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018 trong 2 ngày 17/12 và 18/12/2013.


Đại hội chính thức diễn ra vào sáng ngày 18/12/2013. Đến dự có họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ trách khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, Ông Bùi Xuân, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban lãnh đạo Liên  hiệp  các  Hội  Văn học-Nghệ thuật, đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành liên quan, đại diện lãnh đạo Ban chấp hành 8 Hội chuyên ngành.

 

40 hội viên trên tổng số 56 hội viên  Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã tham dự Đại hội.

 

 

Họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Đại hội cũng đã nghe báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội, Kiểm điểm của Ban Chấp hành, các tham luận đề cập đến những vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động sáng tác mỹ thuật ở Đà Nẵng và thảo luận đóng góp ý kiến với tinh thần đoàn kết, sáng tạo để khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đưa hoạt động mỹ thuật thành phố lên một bước phát triển mới.

 

 

Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu chào mừng đại hội, ghi nhận những đóng góp của Hội mỹ thuật Đà Nẵng đối với hoạt động mỹ thuật cả nước thời gian qua và mong muốn Hội tiếp tục hoạt động có hiệu quả.

 

 

Ông Bùi Xuân, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu biểu dương những thành tích của Hội Mỹ thuật trong nhiệm kỳ qua, chỉ đạo Hội chú trọng công tác định hướng tư tưởng trong sáng tác, tích cực thâm nhập thực tế để có những tác phẩm tốt phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển của thành phố.

 

 

NSNA Ông Văn Sinh, Phó Chủ  tịch  Liên  hiệp  các  Hội  Văn  học-Nghệ thuật phát biểu thống nhất với những nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới và xác định trách nhiệm Ban Chấp hành  phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, lãnh đạo hội viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018.

 

 

Nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hội đã bầu :

 

Ban chấp hành gồm 5 thành viên:

1/ Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha       : Chủ tịch

2/ Nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh   : Phó chủ tịch

3/ Họa sĩ Trần Thị Cúc                 : Uỷ viên

4/ Họa sĩ Võ Thanh Tịnh              : Uỷ viên

5/ Họa sĩ Đặng Công Tuấn          : Uỷ viên

 

Ban kiểm tra gồm 3 thành viên:

1/ Họa sĩ Phan Thanh Hải               : Trưởng ban

2/ Nhà điêu khắc Lê Công Dũng   : Uỷ viên

3/ Họa sĩ Đoàn Phi Hổ                     : Uỷ viên

 

Hội đồng nghệ thuật gồm 5 thành viên:

1/ Nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh        : Chủ tịch

2/ Họa sĩ Hoàng Đặng         : Phó Chủ tịch

3/ Họa sĩ Trần Thị Cúc        :  Uỷ viên

4/ Họa sĩ Thân Trọng Dũng  :  Ủy viên 

5/ Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha :  Ủy viên

 

Ban chấp hành mới đã ra mắt Đại hội. Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội, thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 phát biểu nhận nhiệm vụ lãnh đạo Hội Mỹ thuật thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã thông qua để xứng đáng với sự quan tâm, tạo điều kiện và mong đợi của lãnh đạo và công chúng yêu thích mỹ thuật của thành phố.

 

 


 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2007 - 2013

 

1/ Tổng số hội viên: 56,  Hội viên Trung ương: 21

       Kết nạp Hội Mỹ thuật Đà Nẵng: 27

       Giới thiệu kết nạp Hội Mỹ thuật Việt Nam: 4

       Câu lạc bộ Họa sĩ người cao tuổi: 13

       Nhóm Họa sĩ nữ: 5

       Nhóm Họa sĩ giảng viên: 5

2/ Phối hợp Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng giới thiệu sáng tác hội viên, các hoạt động phục vụ các ngày lễ lớn của thành phố.

3/ Tổ chức thực tế sáng tác tại các tỉnh Đak Lak, Gia Lai, Hòa Bình, Viêng Chăn (Lào), Quảng Tây (Trung Quốc).

4/ Hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác: “Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng”, “Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5/ Phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức các hội thảo mỹ thuật Trung ương và khu vực tại Đà Nẵng: “Bản quyền mỹ thuật Việt Nam-Thực trạng và giải pháp” và “Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ nhất”.

6/ Tổ chức 35 triển lãm gồm: 33 triển lãm trong nước và 2 triển lãm nước ngoài của tập thể và cá nhân, trong đó có 2 triển lãm lớn “Mỹ thuật Đà Nẵng 1975 – 2010” và “Mỹ thuật Đà Nẵng 1997 – 2011”.

7/ Các giải thưởng:

+ 3 giải thưởng  quốc gia: 1 giải thưởng Nhà nước, 1 Huy chương Đồng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và 1 giải C Triển lãm Mỹ thuật Quân đội toàn quốc.

+ 10 giải thưởng khu vực: 4 giải C, 6 giải Tặng thưởng.

+ 8 giải thưởng VHNT thành phố Đà Nẵng lần II (2005-2009): 3 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích.

+ Nhiều Bằng khen về thành tích hoạt động của UBND thành phố và Liên hiệp Hội.

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ 2013-2018

1/ Động viên hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là  các nghị  quyết  về văn hóa, văn nghệ của Đảng để nâng cao

nhận thức trong hoạt động, định hướng trong sáng tác.

2/ Đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên có nhiều tác phẩm tốt tham gia các cuộc thi khu vực, quốc gia, quốc tế và đạt được nhiều giải thưởng cao.

3/ Tổ chức các cuộc hội thảo nhỏ, các buổi trao đổi kinh nghiệm nhằm giao lưu, học tập kinh nghiệm về các trào lưu nghệ thuật, kỹ thuật sáng tác bằng nhiều chất liệu, từng bước tiép cận kỹ thuật mới để nâng cao trình độ sáng tác cho hội viên và cộng tác viên.

4/ Tiếp tục sáng tác theo những đề tài lớn, trọng tâm như: “Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, truyền thống…

5/ Chú trọng công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ, đội ngũ kế cận cũng như các hoạt động của câu lạc bộ, qua đó nâng cao nhận thức và nghiệp vụ chuyên môn, động viên hội viên tích cực lao động sáng tạo để có tác phẩm tốt phục vụ công chúng, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

6/ Chú trọng đến công tác xã hội hóa, công tác phối hợp để tổ chức được nhiều hoạt động, phổ biến tác phẩm, thúc đẩy phong trào sôi nổi hơn.

7/ Tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đại hội cũng như Điều lệ của Hội đến toàn thể hội viên, nêu cao ý thức thực hiện tốt điều lệ của Hội, đoàn kết, gắn bó với các phong trào, nhiệt tình trong hoạt động sáng tạo, góp phần  xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.   

8/ Thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng trong công tác xây dựng Hội và trong hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội và của thành phố.

9/ Duy trì nề nếp sinh hoạt Hội, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Hội đồng nghệ thuật để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra.

 

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NHIỆM KỲ 2013 – 2018

 

1/ Có kế hoạch định kỳ mỗi năm/ lần mời các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình Mỹ thuật có uy tín trong giới mỹ thuật đến gặp gỡ giao lưu với hội viên.

2/ Định kỳ 2 năm một lần phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức thực tế sáng tác và triển lãm Mỹ thuật để trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ và nâng cao chuyên môn cho hội viên.

3/ Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trong thành phố tổ chức trưng bày tác phẩm, triển lãm chuyên đề, triển lãm cá nhân mỗi năm từ 4 đến 5 cuộc, nhằm giới thiệu đến công chúng thành quả lao động sáng tạo của hội viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội.

4/ Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013-2018 kết nạp thêm 10 đến 20 hội viên mới và giới thiệu kết nạp từ 5 đến 8 hội viên vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 

      

 

   Bích Ngân

CÁC TIN KHÁC
Tạp chí Non Nước tham gia Hội Báo Xuân Canh tý 2020 (15-01-2020)
Khai mạc Triển lãm “ Sắc xuân Canh Tý 2020” (15-01-2020)
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Non Nước năm 2019 (13-01-2020)
Tổng kết cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Ảnh nghệ thuật - Đà Nẵng 2019" (27-12-2019)
Hội Nghệ sĩ múa trao giải Liên hoan Múa và những bước nhảy thành phố Đà Nẵng năm 2019 (15-12-2019)
Triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2019” (12-12-2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2019 (09-12-2019)
Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Cần Thơ (07-11-2019)
Tiếp Đoàn Đại biểu Văn phòng đại diện thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại thành phố Hồ Chí Minh (29-10-2019)
Giới thiệu 8 tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (22-10-2019)
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội VH - NT TP Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (09-10-2019)
Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố quý III năm 2019 (16-09-2019)
Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Dấu ấn nhiệm kỳ 2014 - 2019” (22-08-2019)
“Vấn đề quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật ở Đà Nẵng” (16-08-2019)
Quảng bá hình ảnh Đà Nẵng qua chương trình ca múa nhạc (03-08-2019)
Công diễn tác phẩm nghệ thuật về chủ đề Nông thôn mới Hòa Vang (20-07-2019)
"Làm thế nào để trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng” (12-07-2019)
Họp bàn với Huyện Hòa Vang về công diễn tác phẩm chủ đề Nông thôn mới (05-07-2019)
Chỉ đạo tổ chức đại hội Kiến trúc sư thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 (04-07-2019)
Lễ phát động Cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề "Nét đẹp Đà Nẵng" (03-07-2019)
Thứ tư, ngày 29/01/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn