Thông tin văn nghệ
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-SVHTT ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng lần thứ 3, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thông báo việc tổ chức Cuộc vận động tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Vận động các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước sáng tác các ca khúc mới về thành phố Đà Nẵng để phục vụ cuộc sống, các sự kiện chính trị của thành phố; Tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới, có chất lượng để phục vụ các chương trình nghệ thuật, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thành phố Đà Nẵng.

- Cuộc vận động được triển khai rộng rãi, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo đối tượng tham dự.

II. NỘI DUNG – THỂ LỆ

1. Thời gian tổ chức: Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018.  

2. Đối tượng tham gia  

a) Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

b) Số lượng bài tham gia: Mỗi tác giả gửi không quá 3 tác phẩm.

c) Thành viên Hội đồng thẩm định tác phẩm không tham gia dự thi.

4. Quy định về tác phẩm

a) Quy định chung về nội dung

- Ca ngợi, phản ánh được những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực: kinh tế, chịnh trị, văn hóa, xã hội, các tiềm năng, phong trào chung của thành phố …;

- Ngợi ca, phản ánh, khai thác những nét đặc trưng về văn hóa, thiên nhiên, người dân thành phố…

- Khuyến khích các sáng tác có nhiều sáng tạo, tìm tòi về: chất liệu, hình thức, cấu trúc âm nhạc…; về giai điệu, ca từ, phương pháp thể hiện tác phẩm; về các đề tài mà xã hội quan tâm như bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường, tinh thần đại đoàn kết, xu hướng hội nhập phát triển…

b) Là sáng tác mới, chưa dự thi cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng vào năm 2012-2013, chưa từng đạt các giải thưởng cấp thành phố khác và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả. Sau khi tác phẩm dự thi đoạt giải, trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.

c) Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động được thể hiện bằng bản ký âm, được đánh máy trên khổ giấy A4, dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả. Tác giả phải gửi kèm đĩa CD thu âm tác phẩm dự thi do ca sĩ hoặc chính tác giả thể hiện (trên bìa đĩa CD ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2018).

5. Quy định về tài liệu gửi Ban tổ chức

- Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động (gồm bản ký âm và đĩa CD và Phiếu đăng ký dự thi) được cho vào 01 bì thư được dán kín và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng. Ngoài bì thư ghi rõ Bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2018.

- Phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động cần có đầy đủ các nội dung như: Tên tác giả đăng, nghệ danh (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; quê quán, thường trú; số chứng minh nhân dân; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên lạc; Tên tác phẩm, tên tác giả vầ đồng tác giả.

(Đính kèm Phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động tại Thông báo)  

6. Cách thức và thời gian gửi bài tham gia Cuộc vận động

- Tác phẩm tham gia Cuộc vận động có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao, tầng 17 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236. 3822136.

- Thời hạn nhận: Từ ngày 30/5/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (tính theo dấu bưu điện).

7. Sử dụng tác phẩm  

- Ban Tổ chức được sử dụng tất cả các tác phẩm tham gia Cuộc vận động của các tác giả để phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi vận động hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, tuyên truyền, xuất bản, sử dụng trong các chương trình văn hóa nghệ thuật hoặc sự kiện chính trị của thành phố... dưới mọi hình thức. Ban tổ chức sẽ thông báo và trả tiền nhuận bút cho tác giả theo quy định hiện hành hoặc thỏa thuận.    

- Ban tổ chức không trả lại tác giả những tác phẩm đã gửi tham gia Cuộc vận động này.

          - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham gia Cuộc vận động gửi qua đường bưu điện không đến được với Ban tổ chức.

III. GIẢI THƯỞNG

Quyết định của Trưởng Ban tổ chức về việc chuẩn y kết quả xét chọn của Hội đồng thẩm định tác phẩm sẽ là kết quả cuối cùng của Cuộc vận động này. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 50.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 30.000.000 đồng.

- 03 giải ba: Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 20.000.000 đồng.

- 04 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 10.000.000 đồng.

- 01 giải khán giả yêu thích và bình chọn: Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 10.000.000 đồng.

Ngoài tiền thưởng của Ban Tổ chức, các tác phẩm đạt giải có thể sẽ có thêm các giải thưởng phụ khác của nhà tài trợ.

Lưu ý: Đối với các tác phẩm phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác, tác giả phần nhạc là 70% tiền thưởng, 30% tiền thưởng còn lại thuộc tác giả phần lời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đơn vị chỉ đạo: UBND thành phố Đà Nẵng

2. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký để triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện: tháng 5/2018.

3. Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động

Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động, thông báo Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT thành phố, Báo Đà Nẵng, Đài Phát Thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Hội Âm nhạc thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2018.

- Địa điểm dự kiến: tại thành phố Đà Nẵng.

4. Tiếp nhận tác phẩm tham gia Cuộc vận động

Tiếp nhận các tác phẩm, tổng hợp và chuyển tới Hội đồng thẩm định tác phẩm (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để chấm điểm.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2018 đến hết tháng 10/2018.

5. Thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT thành phố, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng thành lập Hội đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2018.

6. Tổ chức xét chọn tác phẩm

a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng thẩm định tác phẩm

b) Đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức, Tổ thư ký.

c) Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2018.

d) Xét chọn  

Việc xét chọn thực hiện qua các vòng:

- Vòng 1: Tất cả các tác phẩm sẽ được gửi đến từng thành viên của Hội đồng để chấm và chọn 20 tác phẩm vào vòng Bán kết.

- Vòng 2: 20 tác phẩm vào Bán kết sẽ được Hội đồng thẩm định tác phẩm họp và bỏ phiếu kín để chọn 10 tác phẩm vào Chung kết. Đồng thời Ban Tổ chức đăng tải 20 tác phẩm này lên trang Web của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và một số trang Web của thành phố Đà Nẵng và để khán giả bình chọn.  

- Vòng 03: Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét, chấm điểm 10 tác phẩm vào Bán kết để xét giải theo cơ cấu giải thưởng của Thể lệ đã công bố.

7. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.  

- Thời gian thực hiện: tháng 12/2018.

8. Tuyên truyền, phổ biến các ca khúc đạt giải

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm sau.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018 từ nguồn ngân sách của Sở Văn hóa và Thể thao được bố trí trong năm 2018, vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Trên đây là Thông báo việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao rất mong nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, tác giả trong và ngoài nước.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ thường trực Ban Tổ chức qua số điện thoại: 02363.822136./

CÁC TIN KHÁC
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Chủ Nhật, ngày 19/01/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn