Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc - góc nhìn về kinh tế

Đã nhiều năm nay, Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn một cách hiệu quả. Một trong những tư tưởng quan trọng của Bác là “lấy dân làm gốc” lại vừa được Đảng và Nhà nước ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn để ổn định lòng dân. Và một trong những nguyên nhân và nút thắt chính là vấn đề kinh tế.

Dân là gốc, kinh tế là nền tảng

Đó là điều không thể bàn cãi, vì đó đã trở thành chân lý cả trong chiến tranh và hòa bình. Khi nước ta đã có tự do, độc lập thì người dân sẽ chú trọng làm kinh tế, mỗi người dân sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển nền kinh tế đất nước. Khi ấy, dân vẫn là lực lượng không thể thay thế, không khác gì trong kháng chiến. Do vậy, người cán bộ dù hoạt động ở lĩnh vực, ngành nghề nào cũng phải tuyệt đối tin tưởng vào dân. Nhớ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngân quỹ quốc gia chỉ vẻn vẹn hơn một triệu đồng bạc, nếu không có sự giúp sức của dân thì nền tài chính quốc gia đã không thể vượt qua cơn sóng gió.

Tuy nhiên, khi người dân đã làm tròn bổn phận của mình, thì Nhà nước, cụ thể là những cán bộ gần dân cũng phải thấu hiểu tâm tư, tình cảm của dân, đặc biệt không để xảy ra tình trạng hách dịch, cửa quyền, đối xử tệ với dân. Kinh nghiệm của một vài sự việc người dân tập trung phản đối chính quyền cũng bắt nguồn từ vấn đề kinh tế. Kinh tế ở đây, suy rộng ra chính là cuộc sống, là sự mưu sinh của nhân dân. Nếu kinh tế của người dân bị ảnh hưởng, nhất là ảnh hưởng từ những nguyên nhân chính quyền sở tại thì người dân sẽ không còn là gốc nữa, vì họ không ủng hộ chính quyền. Khi đã không ủng hộ, dân sẽ tự đặt mình vào thế đối đầu với chính quyền, thậm chí có những hành động quá khích.

Bài học rút ra từ vấn đề này cũng đã được tư tưởng Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều lần. Người phê phán những biểu hiện của tệ quan liêu, khinh dân, xa dân. Trong vụ việc ở trên, nguyên nhân về kinh tế của dân lại càng bị thổi bùng lên thành mâu thuẫn lớn, khi người dân cho rằng đất họ canh tác đã bị thu hồi không đúng. Chưa nói đến đúng sai ở đây, nhưng sự “xa dân” đã thể hiện rõ trong cách làm, cách đối xử của một bộ phận cán bộ địa phương. Sự “máy móc, ép buộc đồng bào(1)” khi đồng bào chưa hiểu là việc làm tối kị của người cán bộ. Khi ấy, dân không còn tin cán bộ nữa, còn đâu cái gốc của chính quyền xã hội chủ nghĩa.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân...(2)”. Lời Bác luôn đúng, ngay cả trong bối cảnh thời nay, khi một “Chính phủ kiến tạo” hành động mạnh mẽ trong mọi mặt của nền kinh tế. “Không đè đầu dân” là việc làm tiên quyết của người cán bộ, đảng viên, cả trong thời chiến lẫn thời bình. Một số đảng viên lộng quyền, hách dịch, họ không biết họ là một mắt xích mục nát, nếu không sửa sai sẽ khó giữ được cái gốc của dân. Vậy khi dân đã bị “đè đầu, cưỡi cổ”, cuộc sống và miếng cơm manh áo bị xâm hại thì niềm tin vào Đảng, vào chính quyền trong họ sẽ giảm sút. Tất cả những cuộc “khủng hoảng niềm tin” bất cứ đâu cũng đã làm sai lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Dân luôn tin tưởng vào Đảng

Đó là sự thật đã được thực tiễn khẳng định chắc chắn. Tin tưởng vào Đảng, vào chính quyền, và tin tưởng vào tính nghiêm minh của luật pháp là một đức tính của dân ta, cũng là trách nhiệm của người cán bộ trong đối xử với nhân dân. Dân chính là gốc, là nước vì thế phải cần những người vững tay chèo, lắng nghe dân, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của dân, nếu không nước sẽ lật thuyền.

Bài học kinh nghiệm quý báu của tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều lần được vận dụng hiệu quả trong thực tiễn, khi cán bộ trực tiếp đến gặp dân, nói chuyện với dân một cách cầu thị, và nhất là luôn tin tưởng nhân dân. Nhiều cán bộ đã thực hiện đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là không chỉ lo trách nhiệm với cấp trên mà còn thực hiện tốt trách nhiệm với dân. Ở đây, khi cán bộ đã có trách nhiệm với nhân dân, họ sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng giải quyết tận gốc rễ của vấn đề một cách công tâm, thấu tình đạt lý. Qua đó, người dân được giải tỏa khúc mắc và thêm tin tưởng vào Đảng, vào Nhà nước.

Người dân, vốn dĩ đã là gốc của đất nước thì không bao giờ họ chống lại Đảng và chính quyền, khi họ được đối xử chân tình, được tin tưởng, được giải quyết hết những ấm ức trong lòng. Bài học đối tốt với dân luôn cao hơn cái tôi của người cán bộ. Khi cán bộ không dùng sức mạnh vũ lực để đàn áp nhân dân, cán bộ đó sẽ chiếm được cảm tình của dân, qua đó dần đả thông tư tưởng cho dân, nhất là những người vốn đã nung nấu ý nghi ngờ, phản đổi. Ở đây, điều quan trọng nhất mà người dân nhận ra là Đảng và Nhà nước luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết và không bao giờ để mất dân. Các cán bộ đè đầu dân phải được xử lý nghiêm khắc để yên dân, yên trong tận cùng suy nghĩ của người dân.

Bài học lòng dân có thể xuất phát từ vấn đề kinh tế, nhưng khi kinh tế của dân bị động chạm, bị đối xử bất công, cần có sự vào cuộc, phối hợp của những người đại diện nhân dân. Trong nhiều vụ việc, chính sự kiên nhẫn, cầu thị, nhiệt tình của các tổ chức xuất phát từ nhân dân như Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc… đã làm dịu tình hình. Ý kiến, tâm tư của người dân chịu ảnh hưởng của sự việc đã được lắng nghe với tinh thần “lấy dân làm gốc”, như Bác từng nói: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi”(3).Khi dân bị đụng chạm đến kinh tế, tức là cuộc sống của họ, thì phải có cách đối xử nhẹ nhàng, tuyệt đối không gây cho họ nặng gánh thêm về tiền bạc, của cải để khiến dân càng bức xúc. Quan trọng, khi quyền làm chủ của nhân dân đã bị xâm phạm, cần phải ngăn chặn và xử lý kịp thời để cái “gốc” không bị lung lay. Lúc đó cần nhanh chóng đối thoại với nhân dân, cho thanh tra toàn diện tận gốc rễ những khúc mắc của dân, ấy là tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân vậy.

Bài học tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong từng khía cạnh của đời sống xã hội, ở bất kỳ một địa phương nào, bất kỳ ngành nghề nào. Việc sản xuất, làm kinh tế của người dân cũng chính là kinh tế của đất nước, nếu bị xâm hại cũng tức là ảnh hưởng đến quốc gia. Xử lý những vấn đề này luôn phải coi người dân trên hết, đó cũng chính là vận dụng thành công tư tưởng của Bác, không chỉ sự việc vừa qua mà còn trong suốt chiều dài phát triển của đất nước./.

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.1996, T.6, tr.118

(2) Sđd. T.4, tr.56-57

(3) Sđd. T.10, tr.17

Đinh Thành Trung
(bqllang.gov.vn)

CÁC TIN KHÁC
Bác Hồ và những mùa Xuân lịch sử (02-01-2020)
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Ý nghĩa định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (27-12-2019)
Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân (09-12-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng (25-11-2019)
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức” (18-11-2019)
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (28-10-2019)
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực (14-10-2019)
Giá trị soi đường của tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07-10-2019)
Phát triển văn hóa theo Di chúc của Bác Hồ (23-09-2019)
Tấm lòng Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng (09-09-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (07-08-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31-07-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (15-07-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (02-07-2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam (18-06-2019)
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh (11-06-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay (29-05-2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (20-05-2019)
Bác Hồ với văn hóa nghệ thuật (10-05-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền (02-05-2019)
Thứ tư, ngày 19/02/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn