Ánh sáng đẹp - Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

07.01.2019

Ánh sáng đẹp- tạo hoá
Từ góc khuất nhất 
của người đàn bà
Tỏa ra
Rung động những trái tim non tơ
Khát khao những đàn ông từng trải
Và những trái tim già nua... tiếc nuối

Ánh sáng đẹp - Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

Ánh sáng đẹp- tạo hoá
Từ góc khuất nhất 
của người đàn bà
Cho ai hạnh phúc tràn đầy
Và để ai giữa rừng lạc lối

Ánh sáng đẹp- tạo hoá
Từ góc khuất nhất 
của người đàn bà
Cửa sắc giam cầm nô lệ
Si mê xin chết một lần.


N.N.T.D