Biển hát - Thơ Phạm Ngọc Thái

04.05.2012

Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi

Anh nhặt chút tình vương lại thời xa

Treo hồn lên nửa vành trăng lấp

Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.

Biển hát - Thơ Phạm Ngọc Thái

Biển có thể không biết mình hóa sóng
Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
Em có thể không còn nhớ đến...
Như làn mây trôi mãi vô tình.

Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!
Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
Trăng đêm nay hơi vàng , xao và động
Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa…