Chiều đầu non – Thơ Lê Anh Dũng

03.01.2019

Chiều đẩu non như bức tranh thiền
Biển dâu sương khói qua miền lãng quên
Một ta, đò lặng, không em
Nhớ miên man nhớ mông mênh nỗi niềm
Chiều lênh loang bến sông êm
Dáng cha hái củi bên triền núi chênh
Dáng mẹ hong tóc bên thềm
Dáng em hay dáng lụa mềm ngõ quê

Chiều đầu non – Thơ Lê Anh Dũng

Quê ơi dắt díu ta về

Cúi đầu ướt lỗi hẹn thề với em

Xin làm nắm bùn dưới sen

Làm chút rơmm rạ phận hèn tre pheo

 

Quê ơi gian khó eo sèo

Phận con nào dám chê nghèo mẹ cha

Qua bình minh đến chiều tà

Sắc không được mất đi qua đòi mình.

 

L.A.D