Chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Vũ điệu Việt – Trung”

29.06.2012
Tối ngày 26/7/2012 tại Trung tâm văn hóa thành phố đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Vũ điệu Việt – Trung” . Chương trình do Hội Nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Trường Cao đẳng múa Việt Nam tổ chức.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Vũ điệu Việt – Trung”

Chương trình gồm các tác phẩm múa Ba lê và múa dân gian, dân tộc tiên tiến, chuẩn mực của Việt Nam, Trung Quốc và thế giới do các nghệ sĩ, sinh viên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Trường Cao đẳng múa Việt Nam thể hiện. Đà Nẵng là địa phương thứ ba sau Hà Nội và thành phố Huế tổ chức chương trình này và đã mang lại cảm xúc mới mẻ về nghệ thuật biểu diễn múa đương đại cho công chúng thành phố.

Lãnh đạo của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Trường Cao đẳng múa Việt Nam rất xúc động và cảm ơn các cơ quan hữu quan ở thành phố, Hội Nghệ sĩ múa Đà Nẵng đã giúp đỡ tạo điều kiện tổ chức chương trình thành công tốt đẹp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào sáng tác, biểu diễn múa chuyên nghiệp theo định hướng nghệ thuật tiên tiến, hiện đại song vẫn đậm đà bản sắc dân tộc nhằm góp phần phát triển nghệ thuật múa của thành phố.

Vân Như