Có một khoảng trời - Thơ Phạm Ngọc Thái

15.05.2012

Có một khoảng trời để thương để nhớ

Là khoảng trời ở đó có em!

Những bóng cây trên đường phố thân quen

Đêm đêm chiếc lá nhớ lại bay về, xào xạc...

Có một khoảng trời - Thơ Phạm Ngọc Thái


Có một khoảng trời không ai thấy được
Dẫu đêm nào chớp cũng loè lên
Có ánh chớp không kéo theo tiếng sét
Mà rung ngân, rung ngân… trong tim!


Khoảng trời gió thổi xót đêm
Hoá sắc cầu vồng nối hai miền thương nhớ
Cây tình yêu lớn theo cấp số
Ngược trời về cho ta gần ta.


Cái khoảng trời khi anh và em đã cách xa
(xa thật đấy mà cũng gần thật đấy)
Trong đau đớn anh hoá bờ cát cháy
Hạt vô tư còn lại...những tàn tro!