Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

04.03.2022
Minh Khuê
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 794 ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, để chuẩn bị cho việt xét, trao giải thưởng đợt 1 năm 2023 (Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025), Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:

1.Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân sáng tác các tác phẩm, ấn phẩm thược loại hình văn học, văn nghệ dân gian, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, báo chí về chủ đề  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Âm nhạc thành phố có hình thức phù hợp nhằm động viên, khuyến khích các tác giả chuyên và không chuyên sáng tác ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.