Dòng sông cũ - Nguyễn Văn Tám

02.01.2020

Dòng sông ấy bây giờ cạn kiệt rồi

Trơ sỏi đá

Dòng sông này ngày xưa màu mỡ lắm

Ăm ắp đôi bờ mênh mang

Thuyền lơ lửng treo bên trăng

Bồng bềnh thả giấc mơ tôi trôi ra biển...

Dòng sông cũ - Nguyễn Văn Tám

Sông đã theo suốt đời ta hiện ẩn

Ta tự hào mang theo dòng sông đi khắp nơi

Ta cứ nghĩ không có dòng sông nào xanh hơn

Sông cứ ngụ trong ta mãi mãi

Để có một ngày ta âm thầm trở lại

Dòng sông xưa đã cạn kiệt, bẩn rồi!

Ơi dòng sông

Một thuở của tôi

N.V.T