Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2010

28.12.2010
 
1/ MINH SƯ - Tiểu thuyết của Thái Bá Lợi

2/ NGHIÊN CỨU HÁT BẢ TRẠO - Tập nghiên cứu của Trần Hồng

3/ BÓNG MA ĐƯỜNG PHỐ - Chùm kịch ngắn của Hồ Hải Học

4/HỌC TRÒ XỨ QUẢNG –  Múa của  Lê Huân, Hoài Nam; âm nhạc: Trúc Lam

5/ LỜI RỪNG – Thủ ấn họa của Duy Ninh

6/ ÂM VANG SÔNG HÀN - Ảnh nghệ thuật của Phan Ngọc Hợi

7/ NGƯỜI GIỮ THÀNH HÀ NỘI - Phim tài liệu của Nhóm tác giả Huỳnh Hùng, Võ Nhật Hoàng, Nguyễn Huy Quang

8/ NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ ĐẤT QUẢNG – Tập sưu tầm biên khảo của tập thể Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng, Võ Văn Hòe chủ biên