Khi ngồi ở sông Hàn -Thơ Hà Nguyên Dũng

15.08.2012

Ngắm dòng sông nước đương lên

con tàu xưa biết lênh đênh phương nào

ta về xứ mộng gầy hao

những phiền muộn vẫy tay chào hỏi han

xuân đi màu lá phai tàn

Khi ngồi ở sông Hàn -Thơ Hà Nguyên Dũng

mùa ve trỗi giọng nghe man mác sầu

đã mệt chưa hỡi con tàu

trùng lai biết được mai sau một lần

bóng nghiêng ngày một vơi dần

sương chiều thấm lạnh lẽo phần đời ta

nằm trong phần đất quê nhà

mà sao vẫn thấy như xa nghìn trùng

người trong cõi đó mịt mùng

được bao nhiêu kẻ chung cùng tâm tư

hồn đau từ buổi giã từ !