Ký kết hoạt động văn học nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM và các tỉnh thành

13.06.2013

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt 1, phát động đợt 2 cuộc vận động sáng tác về đề tài "Nông thôn mới" và ký kết chương trình phối hợp hoạt động văn học nghệ thuật giữa TP. Hồ Chí Minh với  các tỉnh thành phía Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 28/5/2013 tại Khách sạn Kỳ Hòa TP Hồ Chí Minh.

Ký kết hoạt động văn học nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM và các tỉnh thành

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận, Cà Mau tham dự lễ ký kết.

 Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa các Hội Văn học nghệ thuật nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các hội, tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với văn học- nghệ thuật trong thời kỳ mới, đồng thời tạo môi trường văn học nghệ thuật lành mạnh để các văn nghệ sĩ phát huy tốt khả năng sáng tạo của mình trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Văn Như