Lửa không tắt – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

12.11.2018

Chạy  qua những cánh đồng sinh nở mây bay
em gởi tóc cho  đất trời vô tận
ngọn gió kể chuyện tình yêu mượt mà âm sắc
cỏ dại kể chuyện tình yêu nụ đã chớm rồi
Như kẻ cuồng tín thổ nhưỡng đất đai
chối bỏ đường trường
tôi quay về nhặt nhạnh trầu vàng
quanh gốc sầu đông nhà mẹ
nhặt hòn than thổi phì phò tro lạnh
nổ giòn trên tay mình tiếng củi lửa hò reo

Lửa không tắt – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Lời tịch ngôn sao mồn một tôi nghe

khói vẽ siêu hình

hương bay ngào ngạt

cây vườn im gọi mùa nõn lộc

cung bậc dập dồn thời khắc vang ngân

 

Em thổi than hồng đốt trời gió bấc

có ai ngờ má đỏ sém vào tôi

từ buổi ấy lửa không bao giờ chịu tắt

mới thoảng heo may tôi cháy đỏ rồi !

 

   N.N.T