Những bức thư - Thơ Lê Huy Hạnh

07.11.2018

Đồng đội đã thuộc lòng những bức thư của nhau

Những bức thư nát nhàu

Những bức thư máu ứa

Những bức thư không còn mặt chữ

Chỉ còn gương mặt tình yêu

Những bức thư - Thơ Lê Huy Hạnh

Có bao nhiêu những sớm, những chiều

Những cô gái một nắng, hai sương

Gieo những mùa vui

Gieo những mùa chờ đợi

 

Có bao nhiêu những sớm, những chiều

Những cô gái lặng im với nhiều dấu hỏi

Bao giờ hết chiến tranh

Ngày ấy

Anh về?


L.H.H