Nỗi – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

09.11.2018

Nỗi em ai hiểu cho đâu

những chiều xao xác tóc lau trắng bờ

vỡ mất rồi nửa câu thơ

nửa còn lại chợt thẩn thờ quẩn quanh

ngày mong manh tháng mong manh

lời ai bóng gió tròng trành trong em

Nỗi – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

cuộc tình chưa lần xưng tên

mà người nỡ vội bỏ quên chốn này

bóng chiều chầm chậm về đây

trời thu sương khói giăng đầy về đâu?


N.N.T.D