Tham gia Triển lãm mỹ thuật đề tài "Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng"

18.09.2014

Triễn lãm do Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thuộc Tổng cục chính trị tổ chức từ kết quả tham gia triển lãm và dự xét giải thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng về đề tài “Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng”.

Tham gia Triển lãm mỹ thuật đề tài

Mỹ thuật Đà Nẵng có 07 tác phẩm trong số 200 tác phẩm của toàn quốc được chọn trưng bày triển lãm. Với nhiều đề tài và chất liệu thể hiện như Tình trong bão lũ-sơn tổng hợp của Hồ Đình Nam Kha, Những đứa con của mẹ-đất nung của Lê Huy Hạnh, Những người lính giữ đảo ngày ấy-sơn mài của Nguyễn Tường Vinh, Giữa trận đánh Thượng Đức-Mặt trận Quảng Đà 8/1974-sơn dầu của Nguyễn Trung Kỳ, Vị tướng huyền thoại-mixed woodcut của Phan Thanh Hải, Bằng chứng biển Đông-acrylic của Thân Trọng Dũng, Huyền thoại Trường Sơn-khắc gỗ của Trần Hữu Cân, các họa sĩ Đà Nẵng đã giới thiệu và góp phần vào sự thành công của triển lãm.

Đây là hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật và báo chí Quân đội 5 năm (2011-2015) trọng điểm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Bộ Quốc phòng.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 04/10 đến 14/10/2014.

 Hoàng Sương