Thiếu nữ và điều…Thơ Nguyệt Lãng

01.06.2012

Đôi môi xinh khẽ áp vào mùa

Hồi hộp sợ làn hương sẽ vỡ

Trong ngực đất phập phồng hơi thở

Rộn mấy tầng sinh khối giao thoa

Thiếu nữ và điều…Thơ Nguyệt Lãng

Nhựa đang dồn cuối ngọn chờ hoa

Bung lá nõn và sương sắp nụ

Niềm hy vọng một năm vừa nhú

Ở trên cành đợi lúc xuân sang

Cây hoài thai sẽ trĩu hạt vàng

Gió ái ngại sợ làm em rụng

Vườn điều đỏ một mùa no ấm

Môi đang chờ để…chạm vào môi!