Tiếp Đoàn công tác Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

13.06.2012
Sáng ngày 12/6/2012, Ban Lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã tiếp Đoàn công tác Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam do NSNA Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, trưởng đoàn đến thăm.

Tiếp Đoàn công tác Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

Lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã trao đổi tình hình văn học nghệ thuật, đặc biệt là phong trào hoạt động cùng những két quả đáng ghi nhận của ngành nhiếp ảnh thành phố trong việc góp phần giới thiệu, quảng bá về Đà Nẵng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự phát triển của Liên hiệp Hội nhiều năm qua.

Với sự quan tâm sâu sắc, NSNA Phạm Văn Tý đã đánh giá cao những thành tích Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố đạt được, mong muốn Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh địa phương đồng thời chỉ đạo định hưởng hoạt động nhiếp ảnh trong thời gian đến.

Việt Thái