Triều khát - Thơ Thảo Nguyên

08.06.2012

Bước từng bước mùi hương bịn rịn

Từng bước quê thơ

Từng bước phất niềm diều giấy

Chiều hẩng tiếng gần xa

Con đường dấu chân mây trời

Áo ngày nồng khói bếp

Triều khát - Thơ Thảo Nguyên

Lời thầm của hương sen

Lời ánh mắt biết cười

Lời thâm sâu chiều rụng

Lời mưa sa ngoài cảm thức

Du du…

Du du…

Cánh đồng hiển hiện tồn sinh

Kìa là em

Kìa là tôi

Kìa là cõi biếc

Chúng ta đánh đu trên những ngọn triều khát.