Chuẩn bị tiếp xúc cử tri văn nghệ sĩ Đà Nẵng

18.02.2022
Minh Toàn
Sáng 18/2/2022 Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố và Chủ tịch một số Hội chuyên ngành để chuẩn bị nội dung tổ chức buổi tiếp xúc cử tri là văn nghệ sĩ. Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố đồng chủ trì buổi làm việc.

Chuẩn bị tiếp xúc cử tri văn nghệ sĩ Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Qua ý kiến thảo luận, thống nhất chọn chủ đề buổi tiếp xúc cử tri là: “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn Đà Nẵng”. Bảy nội dung được chọn để văn nghệ sĩ đóng góp cho lãnh đạo thành phố và các ngành lần này gồm:

- Kinh nghiệm hình thành kiệt bích họa đường Nguyễn Văn Linh và hiến kế nhân rộng mô hình này ở không gian công cộng khác.

- Tượng ngoài trời trên địa bàn thành phố: hiện tại và tương lai.

- Vấn đề xây dựng nhà cao tầng tại Đà Nẵng

- Phát triển nghệ thuật biểu diễn âm nhạc đương đại sân khấu ngoài trời.

- Không gian biểu diễn nghệ thuật bài chòi và dân ca Quảng Nam phục vụ du khách đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị ca hát truyền thống.

- Không gian biểu diễn nghệ thuật Tuồng trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức không gian checkin trên các địa bàn thành phố phục vụ du khách.

Với các chuyên đề trên, các chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, kiến trúc sẽ tham gia nghiên cứu sâu để đóng góp một cách thiết thực và hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Dự kiển buổi tiếp xúc cử trị văn nghệ sĩ thành phố sẽ tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2022.