Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu

27.05.2021
Thuỳ An
Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu, sinh ngày 30 tháng 03 năm 1956, là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Bà nguyên là Ủy viên Ban Chấp Hành Hội văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2002-2006. Hiện là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng.

Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu

NNC Đinh Thị Hựu nguyên quán thôn Bình Thái, Xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (nay phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ). Thuở nhỏ học trường Tiểu học Bình Khuê Cẩm (1962-1967), học cấp II & III trường trung học phổ thông Hòa Vang (1967-1974), tốt nghiệp phổ thông, bà tiếp tục học trường Đại học Sư phạm Huế, ngành Việt - Hán (1974). Năm 1975 đất nước thống nhất bà tiếp tục học khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Huế. Tốt nghiệp năm 1978 và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy (1978-1984). Từ năm 1984 bà chuyển về làm Giảng viên chính tại khoa Ngữ văn Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng (nay là Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng). Năm 1992 bà tiếp tục đi học và tốt nghiệp Thạc sĩ ngôn ngữ học tại trường Đại học Sư phạm Vinh. Trong quá trình đi dạy bà từng là tổ trưởng bộ môn Văn học dân gian của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, hướng dẫn nhiều sinh viên làm luận văn tốt nghiệp về văn học dân gian.

Từ năm 1979 - 1983, Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng đã phối hợp với các trường Đại học như Đại học Sư phạm Huế, Đại học Tổng hợp Huế, Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam -  Đà Nẵng điều tra sưu tầm văn học dân gian trên quy mô toàn tỉnh. Bấy giờ với tư cách là cán bộ giảng dạy, bà được khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Huế cử làm trưởng đoàn công tác sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian tại Quảng Nam Đà Nẵng. Bà đã tham gia sưu tầm và chỉnh lý tư liệu sách Văn nghệ dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng tập 1, Nhà xuất bản Sở Văn hoá - Thông tin Đà Nẵng, 1983.

Sau này, song song với công tác giảng dạy tại Đà Nẵng, bà tham gia nghiên cứu về văn nghệ dân gian và đã được kết nạp vào Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng năm 2001, kết nạp Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2002. Chia sẻ về công tác sưu tầm nghiên cứu về văn hoá văn nghệ dân gian, NNC Đinh Thị Hựu cho rằng:  Dưới ánh sáng về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, trong mấy chục năm qua chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Tuy nhiên, trong xã hội đương đại, di sản văn hóa đang đứng trước những thử thách khốc liệt hơn. Quá trình đổi mới đất nước, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ chế thị trường, toàn cầu hoá… đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến các di sản. Nhiều di sản đang bị mai một, thất truyền, xu hướng văn hóa bị pha tạp, cái biên ngày càng gia tăng, nhiều nghệ nhân dân gian ngày càng rơi rụng... Tất cả những khó khăn này đòi hỏi chúng ta cần phải khẩn trương hơn bao giờ hết.

Trong thời gian đến, những nhà quản lý văn hóa địa phương cần hoạch định những phương án cụ thể, những nhà nghiên cứu văn hóa tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, bồi đắp thêm tình yêu để bảo tồn và phát huy những di sản quý báu mà cha ông để lại, góp phần xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

Các công trình đã xuất bản:

· Viết riêng:

- Tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam - Đà Nẵng, Nhà xuất bản Văn học dân tộc, 2011.

- Hò khoan xứ Quảng, Nhà xuất bản Văn học, 2013.

- Vè đấu tranh ở Đà Nẵng, Nhà xuất bản Khoa học – Xã hội, 2015.

- Câu đố xứ Quảng, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018.

· Viết chung:

- Ca dao Dân ca đất Quảng (Hoàng Hương Việt - Bùi Văn Tiếng -Đinh Thị Hựu…), Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006.

- Truyện kể dân gian đất Quảng (Hoàng Hương Việt - Bùi Văn Tiếng - Đinh Thị Hựu …), Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007.

- Tập tục Lễ hội đất Quảng (Võ Văn Hòe - Hoàng Hương Việt - Bùi Văn Tiếng - Đinh Thị Hựu …), Nhà xuất bản Đà Năng, 2008.

- Nghề và làng nghề truyền thống đất Quảng (Võ Văn Hòe - Hoàng Hương Việt - Bùi Văn Tiếng - Đinh Thị Hựu …), Nhà xuất bản Đà Năng, 2010.

- Văn học dân gian Điện Bàn (Đinh Thị Hựu - Võ Văn Hòe), Nhà xuất bản Đaị học Quốc gia Hà Nội, 2010.

- Văn hóa dân gian Quảng Nam, Đà Nẵng - Tác giả - Tác phẩm (Nhiều tác giả), Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010.

- Văn hóa dân gian Đà Nẵng Cổ truyền & Đương đại (Võ Văn Hòe (chủ biên))

- Ẩm thực đất Quảng (Võ Văn Hòe - Hoàng Hương Việt - Bùi Văn Tiếng - Đinh Thị Hựu…), Nhà xuất bản Đà Năng, 2011.

- Bài chòi xứ Quảng (Đinh Thị Hựu - Trương Đình Quang), Nhà xuất bản Lao động, 2012.

- Văn hóa dân gian miền biển Đà Nẵng (Võ Văn Hòe (chủ biên)), Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018.

- Bảo tồn văn hóa dân gian Cơ Tu (Đinh thị Hựu -  Võ Văn Hòe (chủ biên)), Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2019.

- Văn hóa dân gian Đà Nẵng (Nhiều tác giả), Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020.

Giải thưởng

- Giải thưởng của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2008, 2010, 2012, 2018.

- Giải thưởng 5 năm Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng lần thứ III (2010-2015) của Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Giải thưởng của Liên Hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng  năm 2010, 2017.

- Giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng năm 2010, 2012, 2014, 2017.

T.A