Thành phố biển

01.12.2020
Nguyễn Nho Khiêm

Thành phố biển

 Mỗi sớm mai thức dậy

Nghe sóng vỗ trong lòng

Tôi chạy ào ra biển

Bơi cùng làn nước trong.

 

Sóng vỗ bờ Non Nước

Sóng đùa bãi Mỹ Khê

Núi Sơn Trà sương sớm

Vẫy tay gọi sóng về.

 

Sống giữa thành phố biển

Muối thấm mặn thịt da

Nhiều khi chưa hiểu hết

Biển mấy tầng sâu xa?

 

Biển lăn bao hạt cát

Đắp nên bãi nên cồn

Biển vỗ bao nhiêu sóng

Tạo nên phố tươi non?

 

Mỗi con đường Đà Nẵng

Quấn quýt về biển xanh

Trùng trùng khơi gió nắng

Ấm chân ruộng, góc thành.

 

Trong thẳm sâu biển lặng

Xôn xao cảng tàu về

Chở theo chân trời biếc

Trái tim hồng yêu quê.

 

Đà Nẵng - thành phố biển

Biển như lòng mẹ ta

Bao nhiêu sóng ríu rít

Bấy nhiêu tình thiết tha.

N.N.K