Thơ Nam Thanh

21.03.2023
Đêm tận buổi mai lên/ Lá rụng cho hoa nở/ Học thiên nhiên cây cỏ/ Người có còn khổ đau?

Thơ Nam Thanh

Căn phòng hạnh phúc

Đôi mắt mỏi mòn cả đời đi tìm hạnh phúc

Nhưng đôi chân luôn bước nhầm vào căn

phòng bất hạnh

Những đôi chân mang gánh nặng đời người

Chỉ nhìn thấy căn phòng để nghỉ ngơi

 

Sống lại

Anh đâu biết là anh đang chết

Qua những vui cười dễ dãi hàng ngày

Anh đâu biết là anh sống lại

Khi nuốt được nỗi đau lặng lẽ vào người

 

Không biết

Người ta tung hô anh thành công

Người ta lưu đày anh trong ảo tưởng

Luôn mê sảng anh sống không ra sống

Nên anh không biết chết thế nào!

 

Học

Khi em nhìn bùn đen

Có thấy hoa sen nở?

Khi đất trời yên ngủ

Có nghe quỳnh tỏa hương?

Đêm tận buổi mai lên

Lá rụng cho hoa nở

Học thiên nhiên cây cỏ

Người có còn khổ đau?

 

(Văn nghệ số 9/2023)