Bầu trời nón lá – Thơ Lê Anh Dũng

15.09.2018

Anh đi giữa bầu trời nón lá
nắng xôn xao mời mọc Tràng Tiền
áo dài tím gánh hoa bằng lăng tím
một hoàng hôn chợt sững tím dòng Hương
Gái thành nội áo dài vấn vương
nón bài thơ chao trên sóng tóc
thèm một dòng Hương trôi trên cầu đêm hội
lóng lánh cầu vồng nón lá em nghiêng 

 Bầu trời nón lá – Thơ Lê Anh Dũng

Đêm cố đô

tiếng chuông chùa chung chiêng

vẳng ca Huế sông đò mùa hạ

Anh đi giữa bầu trời nón lá

và em.

 

L.A.D