Lặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn Tuấn

23.12.2011

Thỉnh thoảng lặng đứng bên cầu

Thả những vu vơ xuống dòng sông lăn tăn sóng

Vu vơ trôi xuôi ra tận biển

Hay vu vơ như bọt bèo dạt mãi bờ bên

Lặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn Tuấn

Thỉnh thoảng lặng đứng bên cầu

Buông mông lung xuống dòng sông xanh mơ màng

Mông lung thành Anh vũ vượt thác vượt ghềnh

Hay mông lung thành cá lồng dập dềnh mặt nước

Cứ lặng đứng bên cầu

Tôi như người đánh rơi lời hẹn ước

Buông xuôi cuộc đời

Thành bèo bọt lang bang

Cứ lặng đứng bên cầu

Tôi ngỡ mãi dòng sâu…

Thanh thản thả khối sầu ra biển lớn.

Với đại ngàn

Thì thơ thẩn

Giữa đại ngàn

Thì vơ vẩn

Với tiếng đàn đá reo

Thì ngơ ngẩn

Lưng chừng đèo

Sương sương khói khói

Cheo leo hoa rừng

Nắng ngập ngừng

Mây ngập ngừng

Rót vàng thả bạc

Không trung mơ hồ

Thẩn thơ

Vẩn vơ

Ngẩn ngơ

Vén màn thác bạc

Xanh lơ giếng trời

Ngẩng soi

Không thấy mặt người

Thấy cao xanh

Vẫn xa vời

Cao xanh