Chuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

06.10.2015

Nghìn nghìn tuổi rồi chú Cuội cứ trẻ thơ
Em ưu tư gì bao năm, trăng khuyết
Mùa đi, chẳng rõ mùa nào rêu vẫn ngày ngày rêu biếc
Cỏ dại xanh tràn sau mỗi bước khai hoang 
Mở cửa mỗi bình minh lại gặp ngàn sương
Bàn tay ai vô hình ẩn trong mây sớm
Gieo xuống vườn tôi hàng hàng nến thắp
Hàng hàng mắt đẹp ngước nhìn hợp xướng long lanh 

Chuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Dường như có tiếng tóc chuyển mùa từ biệt thời xanh
Không gióng nổi một âm thanh sao vô vàn lay động
Mới hay ra
Em khuyết, em tròn trinh nguyên sự sống
Bào thai không ngừng chuyển dạ sinh sôi

Cọng cỏ cành sương kia có là gì đâu
Nhưng em ạ, giống loài phù du sinh ra khát khao tắm mình lửa sáng
Hết con đường mưa qua con đường nắng
Con ve lột vỏ luyện mùa tiếng hạ lại ngân nga.

N.N.T