Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật “Trà Vinh 30 năm tái lập và phát triển”

04.03.2022
Hoàng Anh
Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề “Trà Vinh 30 năm tái lập và phát triển”.

Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật “Trà Vinh 30 năm tái lập và phát triển”

 Ảnh tham gia là những thành tựu cơ bản của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… qua 30 năm tái lập tỉnh (5/1992 - 5/2022).

Trong đó, khuyến khích những tác phẩm về hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh Trà Vinh; những hình ảnh về công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế số, năng lượng sạch, kết cấu hạ tầng phát triển; về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại; về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển; những hình ảnh đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... 

Đối tượng dự thi là những người hoạt động nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên cả nước.

Ảnh dự thi phải được chụp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hoặc ảnh hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân người Trà Vinh tiêu biểu ở các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ dưới dạng kỹ thuật số, có độ phân giải 300 pixels/inch, dung lượng không quá 6Mb (cho mỗi ảnh đơn), có định dạng jpg. Do là ảnh thời sự nghệ thuật nên Ban tổ chức không chấp nhận ảnh cắt ghép, nhưng được chỉnh độ sáng tối, bố cục ảnh.

Tác giả gửi file ảnh dự thi với số lượng không hạn chế lên trang web: www.cuocthianhtinhtravinh2022.com. Hạn gửi ảnh đến hết ngày 08/4/2022.

Ban tổ chức dự kiến trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng 80 ảnh triển lãm cho những tác phẩm tiêu biểu. Tổng giải thưởng của cuộc thi trên 67 triệu đồng.

H.A