Thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Dabas-2015” tại Hungar

25.02.2015

Thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Dabas-2015” tại Hungar

Cuộc thi do Dabas Fotoklub Association (DFS) - Hội các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Dabas tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2015/113).
 

 Dành cho ảnh giấy. Gồm các nội dung:

A- Tự do cho ảnh đen trắng (Open).

B- Tự do cho ảnh màu (Open).

C- Chân dung (Portrait).

Hạn gửi ảnh: 30/03/2015.

Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải trên: http://www.dabasfoto.hu

 

Đức Thắng