Đà Nẵng: Nhà văn Hồ Sĩ Bình và Nguyễn Thị Anh Đào được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam

12.11.2020
Minh Toàn

Đà Nẵng: Nhà văn Hồ Sĩ Bình và Nguyễn Thị Anh Đào được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 15 của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX đã tiến hành xem xét hồ sơ và quyết định kết nạp 54 nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình, dịch thuật trong toàn quốc vào Hội Nhà văn Việt Nam. Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng có 2 hội viên được kết nạp lần này gồm Hồ Sĩ Bình (chuyên ngành Lý luận phê bình), Nguyễn Thị Anh Đào (chuyên ngành văn xuôi).

Nhà văn Hồ Sĩ Bình, sinh năm 1953, tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng.

Hồ Sĩ Bình là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn chục tập sách. Từ mấy năm nay, ngoài công việc biên tập với cương vị Phó trưởng Chi nhánh NXB Hội Nhà văn tại miền Trung và Tây Nguyên, anh vẫn say mê đi và viết.

Anh đã xuất bản các tập sách: Bên triền sông Ô Lâu, tập bút ký, tiểu luận, NXB Hội Nhà Văn – 2012; Nhạn qua sông bóng còn in mặt nước, tập bút ký NXB Hội Nhà Văn – 2017.

Nhà văn  Nguyễn Thị Anh Đào sinh ngày 19 tháng 5 năm 1979 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản:Tập thơ Ngày không trở lại - NXB Đà Nẵng, 2007; Tập thơ Dệt - NXB Văn học, 2012; Tập truyện ngắn Nàng ở cổng trời - NXB Đà Nẵng, 2014; Tập tản văn Mùa đi trên những mái rêu - NXB Kim Đồng, 2019.

Chúc mừng hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020.