Đà Nẵng tổ chức cuộc thi viết về tấm gương người tốt, việc tốt thi đua yêu nước

27.09.2021
Văn Anh
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố lần thứ tư, năm 2022.

Đà Nẵng tổ chức cuộc thi viết về tấm gương người tốt, việc tốt thi đua yêu nước

Mục đích cuộc thi nhằm tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, những hành động nghĩa cử tốt đẹp, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, hướng đến chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997-01/01/2022) và kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022).

Những tác phẩm thuộc các loại hình báo chí được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố viết về những gương sáng giữa đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động công tác và trong đời sống xã hội trên địa bàn thành phố kể từ ngày 11/6/2021 đến ngày 30/4/2022 có thể tham gia dự thi. Mỗi tác phẩm báo chí không quá 1.500 từ (báo viết); tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng không quá 7 phút.

Tác phẩm dự thi gửi trực tuyến tại website cuộc thi: http://bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022. Đặt tên file tác phẩm dự thi bằng chữ in hoa, không dấu theo cấu trúc sau: TÊN TÁC PHẨM - TÊN TÁC GIẢ. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ ông Nguyễn Hữu Minh Đức, Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng, điện thoại: 0236.3.3575.587 - 0935170789.

Giải thưởng của cuộc thi được xét và trao tặng và dịp kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022) với cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải nhất, mỗi giải 3 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 2 triệu đồng và 3 giải ba, mỗi giải 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, trao 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.