Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng: Một năm nhiều thành tựu

22.01.2021
Thạch Hà
Sáng 22/01/2021, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác năm 2020, bàn phương hướng hoạt động năm 2021 và kết nạp Hội viên mới tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng: Một năm nhiều thành tựu

Đến dự Hội nghị có Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch các Hội chuyên ngành và toàn thể hội viên của Hội.

Bà Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng thay mặt Ban Chấp hành Hội báo cáo tổng kết hoạt động của Hội năm 2020 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2021: Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chung. Tuy nhiên, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch của năm. Trong đó đã tổ chức thành công chuyến điền dã tại làng Gừng, Prao Đông Giang, Quảng Nam (từ 28/9/2020-3/10/2020) để điều tra, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian Cơ tu; tổ chức thành công Tọa đàm Nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian trong xã hội đương đại (5/11/2020) có phát hành kỷ yếu gồm 14 tham luận; xuất bản sách “Văn hóa dân gian Đà Nẵng” vào dịp Xuân Tân Sửu 2021; Hội có 2 hội viên đạt giải cao của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam là NNC Võ Văn Hòe đạt giải B tác phẩm: Văn hóa dân gian Cơ Tu - Cổ truyền, biến đổi và năng lực thích ứng và NNC Trịnh Tuấn Khanh đạt giải C tác phẩm: 119 trò chơi đồng dao dành cho trẻ em; nhiều hội viên của Hội đã tham gia các hoạt động học thuật do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức.

Trong năm 2021, Hội sẽ tổ chức cho vội viên đi điền dã, nghiên cứu tại Tây Giang (Quảng Nam), tiếp tục nghiên cứu về văn hóa Cơ tu; tuyển chọn, xuất bản Tuyển tập 20 năm văn hóa văn nghệ dân gian Đà Nẵng (2001-2021); thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Địa chí văn hóa dân gian Đà Nẵng; xuất bản sách Văn hóa dân gian Đà Nẵng chào Xuân Nhâm Dần (dự kiến xuất bản tháng 11/2021); tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng nâng cao chất lượng nội dung giới thiệu quảng bá tác phẩm – tác giả và các hoạt động văn học nghệ thuật trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc.v. v.

Nhiều hội viên cũng đã đóng góp các ý kiến để hoạt động Hội khởi sắc hơn.

Tại Hội nghị, Hội cũng đã tổ chức kết nạp cho 4 hội viên mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng ghi nhận những thành quả mà Hội Văn nghệ dân gian đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là thành tựu nghiên cứu về văn hóa tộc người Cơ tu. Trong năm mới 2021, hy vọng Hội sẽ tiếp tục điền dã và nghiên cứu để góp phần gìn giữ văn hóa dân gian của Đà Nẵng cũng như cả nước.

Ban Chấp hành Hội tiếp thu ý kiến của hội viên và sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội và triển khai thực hiện.

T.H