Đà Nẵng: Chọn 7 tác phẩm tham dự xét giải thưởng năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

09.11.2021
Thạch Hà
Thực hiện Thông báo của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam về việc gửi tác phẩm xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật năm 2021, Hội đồng nghệ thuật Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã xét chọn và gửi 7 tác phẩm tham dự xét giải.

Đà Nẵng: Chọn 7 tác phẩm tham dự xét giải thưởng năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

Tập thơ Gió miền lục bát của Võ Thị Hội (Vạn Lộc)

Căn cứ kết quả đề nghị của các Hội chuyên ngành, Hội đồng nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã họp xét và quyết định chọn 7 tác phẩm của 05 Hội chuyên ngành Nhà văn, Nhiếp ảnh, Kiến trúc sư, Điện ảnh, Âm nhạc gồm các tác phẩm: Tập thơ Gió miền lục bát của Võ Thị Hội (Vạn Lộc), các ảnh màu nghệ thuật Chợ sớm của Nguyễn Anh Cường, Tuần tra giữa cột mốc biên giới của Thái Quán Chúng và Thợ rèn của Đỗ Văn Pháp, Công trình kiến trúc Trường tiểu học Lý Tự Trọng của Cao Thị Thu Thảo, Phạm Ngọc Duẫn, Lâm Khánh Trang; phim tài liệu truyền hình Những mùa xuân ở lại của Thiên Hương, Thành Đồng, Ngọc Nết, Quốc Phồn, ca khúc Thương miền trung mùa bão lụt của Phan Văn Nhi gửi tham gia dự xét giải thưởng năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

Tác phẩm Chợ sớm của Nguyễn Anh Cường

Tác phẩm Tuần tra giữa cột mốc biên giới của Thái Quán Chúng

Tác phẩm Thợ rèn của Đỗ Văn Pháp

Công trình kiến trúc Trường tiểu học Lý Tự Trọng của Cao Thị Thu Thảo,

Phạm Ngọc Duẫn, Lâm Khánh Trang

T.H