Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Non Nước năm 2010

07.04.2011
Tạp chí Non Nước đã tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2010 vào sáng ngày 20/01/2010. Tại hội nghị, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Tổng biên tập tạp chí Non Nước đã đánh giá trong năm 2010 tạp chí Non Nước có nhiều cải tiến về nội dung và tiếp tục đổi mới hình thức nhằm nâng cao chất lượng tạp chí song vẫn còn một số tồn tại là chưa có nhiều bài phản ánh kịp thời, đầy đủ thực tiễn đổi mới và phát triển của thành phố; mảng nghiên cứu, lý luận phê bình còn thưa vắng những bài mang tính phản biện xã hội gây sự chú ý cho bạn đọc; một số chuyên mục không duy trì được thường xuyên; công tác phát hành và quảng bá chưa được đẩy mạnh…

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Non Nước năm 2010

Trên tinh thần cộng tác và xây dựng, các cộng tác viên đã đóng góp nhiều ý kiến chân tình nhằm góp phần giúp tạp chí phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế để ngày một hay hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội và nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của bạn đọc ở Đà Nẵng và các tỉnh bạn.

Tạp chí Non Nước đã trao 05 Tặng thưởng cho bút ký Đà Nẵng –năm đầu tiên của cách mạng (Non Nước số 160) và Cao Sơn-Phú Thượng biết bao nhiêu chè (Non Nước số 162) của tác giả Lưu Anh Rô; chùm thơ Âm thanh, Hoa chạc chìu, Đua chiều (Non Nuớc số 157) của tác giả Phụng Lam; chùm bài nghiên cứu lý luận phê bình Những mùa xuân ở lại (Non Nước số 155) và Một nén tâm hương tưởng nhớ người (Non Nước số 157) của tác giả Nguyễn Đình Vĩnh; chùm ảnh trên Non Nước số 158 và 162 của tác giả Ông Văn Sinh; các minh họa trên Non Nước năm 2010 của tác giả Hoàng Đặng.

Hoài An