Tổng kết hoạt động Văn học năm 2010

07.04.2011
Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 vào sáng ngày 26/01/2011. Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo hội viên Hội Nhà văn thành phố.

Tổng kết hoạt động Văn học năm 2010

Đánh giá hoạt động văn học trong năm qua, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng đã nêu rõ những hoạt động trọng tâm của Hội: tổ chức Ngày thơ Việt Nam, xuất bản nhiều tập sách về thơ, ký, truyện ngắn, tổ chức nhiều buổi tọa đàm về các vấn đề văn học, giới thiệu tác giả-tác phẩm, cuộc thi sáng tác văn học, tham gia trại sáng tác..được thực hiện có hiệu quả.

Năm 2011, cùng với việc khắc phục những hạn chế tồn tại về công tác văn học thiếu nhi, phát triển lực lượng sáng tác trẻ, Hội Nhà văn Đà Nẵng sẽ tổ chức một số hoạt động lớn: Ngày thơ Việt Nam , cuộc thi sáng tác thơ về Đà Nẵng chào mừng kỷ niệm 15 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xuất bản tập “ Truyện ngắn hay 1997-2010”, tọa đàm văn học...nhằm góp phần tích cực vào đời sống văn học nghệ thuật của thành phố.

Vân Như