Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng điền dã thực tế tại huyện Nam Đông

12.04.2024
P.V
Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng tổ chức điền dã thực tế với chủ đề “Văn hóa tộc người Cơ Tu” tại huyện Nam Đông vào ngày 13 và 14/4.

Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng điền dã thực tế tại huyện Nam Đông

Đoàn công tác tìm hiểu về kiến trúc nhà gươl tại xã Thượng Lộ.

Tham gia đoàn điền dã thực tế có nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố và 13 nhà nghiên cứu là hội viên của Hội Văn Nghệ dân gian thành phố.

Đoàn công tác tìm hiểu về kiến trúc tại nhà gươl xã Thượng Long.

Đoàn điền dã thực tế tại 2 xã có cộng đồng người Cơ tu đông nhất của huyện Nam Đông là Thượng Long và Thượng Lộ nhằm tìm hiểu về phong tục tập quán, lễ hội, văn học dân gian... của người Cơ tu. Ngoài ra, dịp này đoàn cũng tham gia hội chợ các dân tộc tại huyện Nam Đông (diễn ra định kỳ tháng 2 lần) và tham quan một số di tích danh thắng tại huyện để làm tư liệu nghiên cứu.

Đoàn công tác trao đổi với các nghệ nhân và già làng xã Thượng Lộ.

Chuyến điền dã lần này chú trọng nghiên cứu về văn hóa tộc người Cơ tu với mục đích hoàn thiện công trình nghiên cứu, làm cơ sở dữ liệu để chính quyền các cấp và ngành chuyên môn tham khảo xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy bản sắc cộng đồng người Cơ tu. Đồng thời nhằm tạo điều kiện để hội viên, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác điền dã của Hội.