NSNA Thân Nguyên được phong tước hiệu E.FIAP/b

16.06.2013

Ngày 01/06/2013, ông Freddy Van Gilbergen-Trưởng ban thi đua, khen thưởng và tước hiệu FIAP đã ký quyết định phong các tước hiệu FIAP cho 13 Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam.

NSNA Thân Nguyên được phong tước hiệu E.FIAP/b

Các tước hiệu FIAP được phong gồm 01 M.FIAP (Tp Hồ Chí Minh), 07 A.FIAP (Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Kiên Giang), 01 E.FIAP (Hà Nội) và 04 E.FIAP/b (Kiên Giang, Gia Lai, Đà Nẵng, Bình Định).

 NSNA Thân Nguyên, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng được phong tước hiệu E.FIAP/b.

 

Đình Phong