Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010

10.01.2012
Chiều ngày 26/01, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhằm đánh giá tình hình hoạt động nhiếp ảnh năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011. Đến dự có Lãnh đạo Liên hiệp Hội cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng.

Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010

Hoạt động của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật trong năm qua có nhiều khởi sắc và đạt nhiều thành tích trong sáng tác, triển lãm. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật xác định nhiệm vụ năm 2011 là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, thâm nhập thực tế, triển lãm và phấn đấu có nhiều tác phẩm tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật đạt giải ở khu vực và Trung ương.

Vân Như