5 tác phẩm được trao Giải thưởng năm 2014 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

14.01.2015

Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam đã xét Giải thưởng năm 2014 và công bố kết quả.

5 tác phẩm được trao Giải thưởng năm 2014 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

Thành phố Đà Nẵng có 5 tác phẩm của 5 tác giả trong số 9 tác phẩm của 9 tác giả thuộc 6 Hội chuyên ngành do Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố giới thiệu tham dự xét giải, được Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam trao Giải thưởng năm 2014.

Các tác phẩm được trao giải thưởng gồm:

-Tập thơ Một giọt của Phạm Phát: giải A.

-Phim tài liệu Hướng về đất mẹ của Đặng Quốc Phồn: giải B.

-Tập thơ Thiên di của Nguyễn Minh Hùng: giải C.

-Tập truyện ngắn Nàng ở cổng trời của Nguyễn Thị Anh Đào: giải C.

-Ảnh nghệ thuật Quyết tâm bám biển của Đặng Văn Nở: giải Khuyến khích.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 23/01/2014 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội.

 Minh Dung