Chỉ đạo tổ chức đại hội Mỹ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

15.08.2018

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật về việc chuẩn bị đại hội Hội Mỹ thuật nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào sáng ngày 15/8/2018

Chỉ đạo tổ chức đại hội Mỹ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023


Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật, Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chủ tịch Hội Mỹ thuật báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Hội Mỹ thuật nhiệm kỳ 2018 - 2023 về các nội dung: văn kiện đại hội, dự kiến cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thời gian tiến hành đại hội... Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật đã phát biểu nhiều vấn đề bổ sung nội dung báo cáo của chủ tịch Hội Mỹ thuật trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cũng đã có những ý kiến góp ý về nội dung và công tác tổ chức đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Mỹ thuật, trong đó chú trọng đến Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã kết luận và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật những nội dung trọng tâm cho việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức đại hội trù bị vào ngày 15/12/2018 và đại hội chính thức vào ngày 16/12/2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Liên hiệp Hội.

- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Điều lệ Hội (nếu có sửa đổi), Nghị quyết đại hội.

- Cần có đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 trước tháng 10 để báo cáo Ban thường vụ Liên hiệp Hội.

- Thống nhất với đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 về thành tựu hoàn thành nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội III đề ra, Ban chấp hành Hội Mỹ thuật đã hoạt động tốt nên lực lượng Hội viên ngày càng đông, đoàn kết, hoạt động hiệu quả; tổ chức được nhiều cuộc triển lãm, đặc biệt lĩnh vực đồ họa nổi lên như một mũi nhọn, chất lượng các tác phẩm ngày càng được nâng cao; về tồn tại cần khắc phục là chưa quan tâm phát triển đều 4 chuyên ngành sáng tác hội họa, điêu khắc, lý luận - phê bình, giảng dạy, các cuộc triển lãm chưa đồng đề về chất lượng tác phẩm; về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến phải tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, nâng cao chất lượng tác phẩm trong các cuộc triển lãm, cân đối chất lượng giữa mỹ thuật giá vẽ và mỹ thuật cộng đồng, gây dựng bộ sưu tập các sáng tác của hội viên tạo thành tài sản chung lâu dài cho mỹ thuật Đà Nẵng, xây dựng Câu lạc bộ Mỹ thuật giáo viên và phát triển đều 4 chuyên ngành của Hội.

 

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật sẽ triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 

Đinh Trang