Nắng cũ- Thơ Trương Thị Bích Mỵ

16.12.2015

Chiều mơ trên những tia nắng vớt vát phía chân trời

chưa đêm mà đã cạn ngày

lưng chừng tiếng thở

thôi hắt một cái cho đám phù du liệt cánh

hay ỉm vào mây

để mặc gió trăng cười...

Nắng cũ- Thơ Trương Thị Bích Mỵ

một giọng hò cứa ngang vệt trăng soi

“À ơi ngó bên tê Hàn phố xá nghênh ngang...”

mắc con mèo bấu gấu chân

đêm chảy dài trên tóc

yêu thương mời mọc.

ngày tràn rồi chỗ nào đựng nữa đêm?

một tay vẽ khói lên mái nhà

một tay vò nhàu tiếng hát

đêm xanh màu lỡ dở

tàu hú nhổ neo

đêm bàng bạc

đêm nhìn...

lại nắng lên rồi

nắng cũ một bình minh...

 
T.T.B.M 

Ca dao: Đứng bên ni Hàn, Ngó bên tê Hà Thân, Nước xanh như tàu lá, Đứng bên tê Hà Thân, Ngó về Hàn, phố xá nghênh ngang. Kể từ ngày Tây lại đất Hàn, Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu, Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu, Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau.