Nghĩ về biển đảo…- Thơ Lê Huy Hạnh

06.05.2016

Đã có bao nhiêu bài ca hát về biển đảo

Và những trường ca nói về biển nữa

Tôi muốn viết dù chỉ một câu mà nghe lệ ứa

Thương Hoàng Sa, Trường Sa giọt máu nóng bao đời

Nghĩ về biển đảo…- Thơ Lê Huy Hạnh

Muốn hóa một câu thơ thật bình dị thôi

Để gọi tên những người nằm lại nơi Gạc Ma ngày ấy

Năm một chín bảy tư, năm một ngàn chín trăm tám tám

Họ là những người dấu yêu con cháu Rồng Tiên

 

 

 

Năm mươi người con lên rừng cuộc sống có bình yên

Năm mươi người con xuống biển sống cùng bão tố

Bao vất vả gian nan, bao nhiêu lần máu đổ

Nguyện giữ trọn đất này, Tổ quốc Việt Nam ơi!

 

 

Ai có nghe vang vọng thời gian những tiếng ru hời

Mẹ xa xót thương con, đau đáu về hồn biển

Dù ngày nắng đêm mưa giữa chát chao hy vọng

Lòng mỏi mòn mong những đứa con về

 

 

Trong sâu thẳm lòng mình, mẹ gọi anh có nghe

Những người lính xả thân giữ gìn biển đảo

Giặc giã xâm lăng và nghìn con mắt bão

Hóa tượng đài vĩnh cửu với ngàn sau!

 

L.H.H.