Ở biển – Thơ Thái Nam Anh

05.11.2016

Biển soi vỡ mật trời nhòe mờ

Nung cháy những nỗi niềm đã cũ

Bắt đầu lại từ một lần dang dở

Sóng soài trên bờ cát hôm qua

Ở biển – Thơ Thái Nam Anh

Biển cần bung vỡ nên biển gầm gào

Vứt trả rác rều cho đất

 Không thể nhạt vì không thể khác

 Không đánh lừa ai ảo giác rộng dài

 

Chỉ vì những biên độ đến bạc đầu của sóng

 Đẹp như hoàng hôn, đẹp bằng bình minh

 Nên biển hỏi

“Có ở đâu ngoài ta, không ta?”

Còn ta hỏi

“Ta vui buồn gì và khác đi bao nhiêu khi ở biển?”

 

T.N.A